Du er her: Student.no > Nyheter > Studentstemmen på Stortinget

17.10.2019

Studentstemmen på Stortinget

I dag har NSOs leder Marte Øien deltatt i høring hos Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet 2020. Les og se hennes høringsinnspill på student.no

Kjære utdannings- og forskningskomite. Takk for at dere tar dere tid til å lytte til studentenes innspill til statsbudsjettet for 2020. Mitt navn er Marte Øien og jeg er leder for Norsk studentorganisasjon.

Regjeringen skal ha skryt for å fullføre opptrappingsplanen til 11 måneders studiestøtte. Vi er veldig takknemlige for det felles arbeidet vi, og mange av partiene har lagt ned over flere år, for at studentene skal få studiestøtte alle månedene vi studerer.

Samtidig har vi enda et stykke igjen for å få en studiestøtte studentene faktisk kan leve av. Vi er enda ikke kommet dit at studiestøtten tilsvarer 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Sist studiestøtten tilsvarte 1,5 G var i 1995.

I 2019 oppgir 2 av 10 studenter at de må bruke kredittkort for å dekke nødvendige utgifter, som husleie, mat og klær. Nesten hver tredje student har opplevd vanskeligheter med å klare å betale de løpende utgiftene i løpet av året. Samtidig forteller 1 av 5 studenter at de må jobbe så mye at det går utover studiene.

Som studenter forventer vi ikke å leve i luksus, det vi forventer er å ha den samme kjøpekraften, og den samme muligheten til å bruke tiden vår på studier som våre foreldre hadde.

På grunn av økonomien er det dessverre ikke slik at alle har den samme muligheten til å ta høyere utdanning. I dag er det to grupper studenter som er svært ulikt stilt: De som har foreldre som kan hjelpe dem i en krevende økonomisk hverdag, og de som ikke har det.

Mange studenter har i tillegg livssituasjoner som gjør den økonomiske situasjonen ekstra vanskelig, for eksempel fordi de forsørger barn, har helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser. Hvor mange som faller fra eller ikke starter på høyere utdanning som resultat av økonomi, finnes det per i dag ingen tall på.

Gjennom å knytte studiestøtten til 1,5 G får studentene både nok studiestøtte til å prioritere studiene, i tillegg til at det ikke blir en årlig kamp om å få studiestøtten til å holde tritt med med lønns- og prisutviklingen i samfunnet.

Studiestøtten er kanskje det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre en godt utdannet befolkning. Høyere utdanning er et gode for hele samfunnet og ikke bare for den enkelte student. Derfor må vi få på plass en opptrappingsplan for å få studiestøtten opp på 1,5 G.

Vi er glade for at regjeringen har foreslått å bevilge midler til en ny levekårsundersøkelse. Samtidig minner vi om at størrelsen på studiestøtten ikke må stå stille i de kommende statsbudsjettene, i påvente av resultatene fra denne undersøkelsen.

Til slutt vil jeg legge til at vi deler bekymringen UHR og andre har for effektiviseringskuttene.

 

Takk for oppmerksomheten!

Del dette