Du er her: Student.no > Nyheter > #studentkravet 2019 – Fortsatt bedre studentøkonomi

12.03.2018

#studentkravet 2019 – Fortsatt bedre studentøkonomi

NSO håper at statsrådene for kunnskap og høyere utdanning, Jan Tore Sanner og Iselin Nybø, tar kampen for en bedre studentøkonomi (foto: regjeringen.no).
NSO håper at statsrådene for kunnskap og høyere utdanning, Jan Tore Sanner og Iselin Nybø, tar kampen for en bedre studentøkonomi (foto: regjeringen.no).

NSOs krav til statsbudsjettet for 2019 er:

  • Studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over 11 måneder, med dagens konverteringsordning, hvor studielånet omgjøres til stipend etter hvert som studenten avlegger studiepoeng.

  • Kostnadsrammen skal heves og tilskuddet økes til 50% av kostnadsrammen. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger med mål om 20% nasjonal dekningsgrad.

Norsk studentorganisasjon er utrettelige i sin kamp for bedre studentøkonomi. Heldigvis er en godt i gang med mange av de viktigste sakene allerede. Vi forventer at den tredje uken i opptrappingen til 11 måneder studiestøtte presenteres i statsbudsjettet til høsten. Vi legger også til grunn at regjeringen følger opp både egne ambisjoner og Stortingets forventinger om flere studentboliger og  bedre rammer for bygging.

Vi vil ha muligheten til å studere på heltid. I en europeisk undersøkelse, Eurostudent VI, kommer det frem at over 70 % av norske studenter sier at de ikke kan studere uten å jobbe i tillegg. NSO mener at det lave nivået på studiestøtten betyr at når studenter står ovenfor valget mellom studier og lønnsarbeid tvinger den økonomiske situasjonen oss til å velge vekk studier. Det betyr at vi ikke får utnyttet vårt fulle potensiale som studenter. Og det utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning når de som har familie som kan hjelpe økonomisk oftere kan velge studier, enn de som ikke har det. Den samme undersøkelsen viser at 27 % av norske studenter har en veldig alvorlig, eller alvorlig økonomisk situasjon.

Mye av grunnen til at nivået på studiestøtten er så lav er at politikerne ikke har justert den i tråd med utviklingen i resten av samfunnet. Vi krever derfor at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), slik at fremtidige studenter ikke blir hengene etter de også.

Antatt G for 2018 basert på gjennomsnitt av tre siste endringer, antatt studiestøtte fr 2018/2019 basert på statsbudsjett for 2018.

Over 12 000 studenter sto i kø for å få studentbolig ved studiestart i fjor. Selv om det har blitt bevilget rekordmange studentboliger de siste årene, er behovet fortsatt svært reelt. Samtidig som vi har satt opp tempoet bevilgning av midler til studentboliger har rammene for byggingen stått stille i mange år. Her er det et behov for endringer slik at studentsamskipnadene får satt i gang med byggingen og færre studenter må møte studiestart uten skikkelig tak over hodet.

Del dette