Du er her: Student.no > Nyheter > Studentkravet – same procedure as last year

06.01.2016

Studentkravet – same procedure as last year

Vi gleder oss til å se planen for opptrapping til 11 måneders studiestøtte som kommer i revidert budsjett. Til høsten krever vi også en heving av de månedlige utbetalingene og at kommer helt i mål med 3000 boliger.
Vi gleder oss til å se planen for opptrapping til 11 måneders studiestøtte som kommer i revidert budsjett. Til høsten krever vi også en heving av de månedlige utbetalingene og at kommer helt i mål med 3000 boliger.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har vedtatt sine krav til statsbudsjettet for 2017. Studentene mener fortsatt at studentøkonomien skal prioriteres.

Årene går, men studentkravet består. Slik låter pipa etter at NSOs sentralstyre vedtok studentkravet for statsbudsjettet 2017. NSO velger å videreføre studentkravet med en økning av studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og at denne skal fordeles over 11 måneder, samt tilskudd til 3000 nye studentboliger.

Vi har vært tydelige på hva som er vårt krav over lengre tid og vi ser at dette gir gjennomslag. Studentkravet står sterkt og det skal det fortsette med til vi får en økonomisk hverdag som gjør det mulig å studere på heltid, sier leder av NSO Therese Eia Lerøen

I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at det skal legges frem en plan for opptrapping til 11 måneders studiestøtte. I tillegg til dette har den sittende regjeringen sørget for tilskudd til bygging av et betydelig antall studentboliger. NSO feiret 11 måneder studiestøtte i høst, men mener at ambisjonsnivået vi bør ha for norsk høyere utdanning krever ytterligere bedringer av studentøkonomien. Dette gjenspeiler seg også i stortingsvedtaket som var bakgrunnen for opptrappingen til 11 måneder, hvor nasjonalforsamlingen også ber om en plan før økning av studiestøttens omfang.

Altfor mange studenter står uten bolig ved studiestart, og for mange timer blir fortsatt brukt på deltidsjobben. Vi mener at regjeringen i høst må legge frem et budsjett som tar det siste steget for å innfri studentkravet, sier Therese.

NSO krever også at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G). Dette for å sikre at studentenes økonomi følger den øvrige velferdsutviklingen i samfunnet. Ved å knytte studiestøtten til G får studentene en forutsigbar årlig justering av beløpet fremfor dagens ordning hvor det er opp til forhandling i Stortinget hvert år.

Dagens dårlige økonomiske situasjon er i stor grad et resultat av at det har gått for lang tid uten at studiestøtten har blitt tilstrekkelig justert sammenliknet med økninger i pris- og lønnsnivået ellers i samfunnet.  Nå har vi så vidt startet opphentningen, men det kan ikke være en politisk seier at studentene ikke får dårligere råd enn året før, avslutter Lerøen

#studentkravet 2017

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder
  • Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene

FB

 

Del dette