Du er her: Student.no > Nyheter > Studentene ga Nybø og Høie innspill om psykisk helse og arbeidsrelevans

21.10.2019

Studentene ga Nybø og Høie innspill om psykisk helse og arbeidsrelevans

Studentenes psykiske helse og høyere utdannings relevans for arbeidslivet stod på dagsorden da Regjeringen i dag inviterte landets studentledere til studentpolitiske toppmøte i Regjeringens representasjonsanlegg. Over 30 studentledere fra lokale studentdemokratier og nasjonale studentorganisasjoner var samlet for å gi innspill til statsrådene Iselin Nybø og Bent Høie til de to viktige temaene. 

Studenters psykisk helse var vært et viktig tema hvor Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) har vist bekymringsfulle tall hvor en av fire studenter oppgir å ha psykiske plager. I dag er landets studentledere samlet for å gi innspill til Nybø og Høie om hva Regjeringen bør gjøre for å få på plass bedre tiltak for å hjelpe studentene.

Statsråd Bent Høie viser i sitt innlegg til at ensomhet er et økende problem og at vi må skape et miljø som skaper god helse. For Norsk studentorganisasjon er det viktig at vi snakker om psykisk helse og senke terskelen for å søke hjelp. Samtidig må tilbudet til studentene være godt nok når man trenger hjelp. I dag er det liten informasjon om hvilke tiltak som fungerer.

Helsetjenestene til studenter må være like bra på psykisk helse som på fysisk helse. Og alle studenter skal ha like godt tilbud, uavhengig av hvor man studerer. Derfor er vi nødt til å finne ut av hvilke tiltak som bidrar til å bedre den psykiske helsen, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Marte Øien.

Våren 2021 skal Regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Ambisjonene til meldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. På dagens toppmøte nevnte statsråd Nybø viktigheten av at samarbeidet mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet er et gjensidig samarbeid.

For NSO er den manglende kjennskap mellom UH-sektoren på den ene siden og arbeidslivet på den andre siden en av hovedutfordringene den kommende stortingsmeldingen må adressere. Som studenter trenger vi at våre forelesere har bedre kjennskap til hva relevante arbeidsplasser arbeider med, hvilke faglige utfordringer de står overfor, for å kunne ta disse utfordringene inn i utdanningene våre. Vi trenger også at våre forelesere kjenner til hva som rører seg i arbeidslivet for å hente inn dyktige eksperter i undervisningen og kunne lage gode møteplasser for arbeidslivet og studentene underveis i studiene.

Vi ser at mange studenter sliter med å se hvilken kompetanse man får gjennom studiene og hva den kan brukes til. Bedre samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet er første skritt på veien mot utdanninger som er oppdaterte på den kompetansen arbeidslivet har behov for. Vi forventer at universiteter og høyskoler nå tar et krafttak for mer samarbeid med arbeidslivet, sier Øien.

 

 

 

 

Del dette