Du er her: Student.no > Nyheter > Studentene arbeider frem historisk avtale i Trondheim

22.06.2015

Studentene arbeider frem historisk avtale i Trondheim

(Video: Jonas Hustad)

Trondheims studenter har sammen med kommunen, utdanningsinstitusjonene og næringslivet nå inngått en avtale som skisserer frem deres fremtidsvisjoner for byen.

Målet om å bli nordens beste studieby inkluderer blant annet å utvikle byen rundt utdanningsinsitusjonenes campusplaner, studentboligbygging og å tilrettelegge for at flere skal bli i Trondheim etter endt utdanning.

Avtalen har blitt arbeidet frem av studentene og deres interesseorganer. Det som startet som en konferanse i 2013, da over 100 ulike engasjerte studenter og organisasjoner møtte på Fremtidskonferansen, er idag blitt til en forpliktende avtale. Denne avtalen fester Trondheims studenters visjoner for fremtidens studie- og kunnskapsby.

– Trondheim har lenge vært Norges beste studieby, dette er en glimrende mulighet til å heve ambisjonsnivået og bli enda bedre. Det unike samarbeider gjør at alle kan dra i samme retning for å gjøre byen best mulig for studentene, sier leder av Studenttinget NTNU, Jone Trovåg.

Partene har avtalefestet å bruke minst like store ressurser på studiebysamarbeidet som frem til 2014. Det utvikles en felles pott fra alle undertegnede som skal gå til stillinger som arbeider med studentsaker og studentfrivilighet i Trondheim kommune, Studentsamskipnaden og Velferdstinget i Trondheim. I tillegg skal det holdes en årlig konferanse som belyser ulike studentspørsmål.

De tematiske satsingsområdene som er fremhevet i avtalen er bolig, frivillighet, internasjonale studenter, helse og velferd, arbeids- og næringsliv, helhetlig campus- og byutvikling og kommunikasjon.

Helge Klungland, rektor ved høyskolen i Sør Trøndelag uttaler at studentene er en viktig aktør i byutviklingen, – vi ønsker å ta studentene våre på alvor, de er vår viktigste gruppe. Når HiST i felleskap med Trondheim kommune og de andre utdanningsinstitusjonene og næringsforeningen nå signerer en avtale på et samarbeid, betyr det at vi forplikter oss til å bidra inn i arbeidet. 

– Som rektor er jeg dypt imponert over studentenes engasjement, og viljen til å legge ned en stor innsats for andre enn seg selv. Det er derfor flott at studentenes bidrag er enda sterkere synliggjort i den nye samarbeidsavtalen, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, og roser studentenes engasjement.

Studentene selv tror avtalen fører frem til en mer strategisk utvikling av Trondheim som studieby og tror det vil føre til at Trondheim vil tiltrekke seg flere gode studenter som ønsker å bli igjen etter endt utdanning.

– Det flotte med Nordens beste studieby er hvordan utdanningsinstitusjonene, næringslivet, fylkeskommune, kommunen og studentene kommer sammen om en felles ambisjon om å gjøre Trondheim til det beste stedet å være student. Det viser hvor særegen Trondheim er som studieby, mener Maria Honerud, leder av styringsgruppen.

Del dette