Du er her: Student.no > Nyheter > – Spennende studentvår

17.12.2014

– Spennende studentvår

Engasjerte studenter over hele Norge kan se frem til en spennende studentpolitisk vår.

Januar:

Vi får ikke mye tid til å hvile etter jul, for allerede i januar kickstartes studentåret med at finansieringsutvalgets rapport legges frem. Det er et utvalg som er satt ned for å se på hvordan universitetene og høgskolene finansieres, og dette vil få stor betydning for institusjonene, sier leder i NSO, Anders Kvernmo Langset, som er svært spent på hva utvalget kommer frem til.

I dag får universitetene og høgskolene midler etter hvor mange studiepoeng hver student produserer. Det tror vi ikke nødvendigvis er den beste løsningen, fortsetter han.

Rapporten blir trolig sett i sammenheng med Stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning som kommer i mars.

Før den tid arrangerer Kunnskapsdepartementet sin Kontaktkonferanse.

Dette er er en viktig arena for NSO. Tema blir struktur og finansieringsmodell, så vi forventer noen hint om hva som kommer i strukturmeldingen, sier Kvernmo Langset.

Produktivitetskommisjonen, som er satt ned av finansminister Siv Jensen, vurderer Norges produktivitetsutvikling og sammenligner denne med andre land. Målet er å kunne identifisere årsaker til at veksten har vært svakere eller sterkere i noen næringer enn andre. For tiden har de utdanning som tema, og deres første delrapport skal bli lagt frem i februar.

Deres anbefalinger kan få mye å si for den offentlige debatten om utdanning. Vi er forberedte på å sette oss inn i innspillene deres allerede nå, og ser frem til å diskutere dette utover våren!

 Februar:

1. februar offentliggjøres Studiebarometeret for 2014. Studiebarometeret viser hvordan studenter opplever studiekvaliteten på hvert enkelt studium, og gir verdifull informasjon for både utdanningsinstitusjonene og samfunnet rundt. Barometeret kan også  fungere som et verktøy for studenter før de søker seg inn på en utdanning. Dette er andre gang Studiebarometeret er gjennomført.

I fjor skapte Studiebarometeret mye debatt om studenters egeninnsats i studiene og hvor mye organisert undervisning det er på de ulike studieprogrammene. Jeg tror det vil bli debatt i år også, sier Kvernmo Langset.

Senere i februar slippes også en annen undersøkelse, Eurostudent 5. Årets tema er velferd og pengebruk, og NSO skal være til stede i Wien når resultatene blir offentliggjort.

 Mars:

Mars er alltid en veldig viktig måned for studentbevegelsen, siden det er da budsjettmøtene for 2016 begynner. Vi begynner tidlig med vårt påvirkningsarbeid for å bidra til at statsbudsjettet for 2016 prioriterer studenter og høyere utdanning, sier NSO-lederen, og legger til:

– I tillegg til at det skjer spennende ting i Regjeringen og på Stortinget begynner landsmøtevåren i mars, og det ene partiet etter det andre vil bidra til å sette dagsorden for viktige politiske saker. Også her skal NSO være til stede.

Om ikke alt det politiske påvirkningsarbeidet skulle være nok i mars, slipper også regjeringen den varslede stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning. NSOs arbeidsutvalg har valgt struktur som en av sine hovedsaker for perioden. Fagligpolitisk ansvarlig Therese Eia Lerøen ser veldig frem til å lese stortingsmeldingen.

Vi er veldig spent på hva regjeringen vil legge frem, vi har gjort dette til en av våre viktigste saker og vi har bidratt med innspill i flere måneder allerede, sier Lerøen.

– Det første vi mener må skje er at alle institusjonene må definere en tydelig, faglig profil. Gjennom dialog bør institusjonene komme fram til en forståelse av nasjonalt  ansvar. Nasjonalt ansvar skal tildeles institusjoner for å styrke fagmiljøer som allerede er gode eller som et virkemiddel for å verne fagområder og utdanninger som er skjøre, men som er essensielle for utviklingen av kunnskapssamfunnet, forklarer hun.

I mars kommer også resultatene fra U-multirank. Det er et nytt verktøy, som i motsetning til de tradisjonelle rangeringene som Shanghai og Times Higher Education, viser flere dimensjoner av det utdanningsinstitusjonene driver med. Her kan studentene selv velge hva de ser etter i en institusjon, og så finne informasjon om disse faktorene fra institusjoner over hele verden.

April:

17. – 19. april gjennomfører NSO sitt landsmøte der de viktigste rammene for NSOs arbeid i studieåret 2015/16 legges.

Riksrevisjonen slipper også en undersøkelse om kvalitet i høyere utdanning.

– Riksrevisjonens undersøkelse kan forhåpentligvis føre til en spennende debatt om kvaliteten i høyere utdanning, men vi kommer nok til å vie mest tid til vårt eget landsmøte, spår Kvernmo Langset.

Mai:

I mai arrangerer European Students’ Union (ESU) Board Meeting i Jerevan, Armenia, med et påfølgende ministermøte.

Ministermøtet skal diskutere seg fram til Bolognaprosessens videre kurs, og under dette møtet er NSO en del av den offisielle norske delegasjonen, Helge Schwitters.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning legges også frem i mai. Den vil gi viktige pekepinner på feil og mangler i hele vår sektor, og med det hvor det er behov for tiltak og satsinger.

Det er ekstra spennende at tilstandsrapporten kommer i mai, for det er jo også da revidert statsbudsjett kommer. Tilstandsrapporten gir regjeringen en mulighet til å ta tak der det er behov allerede i 2015, sier Kvernmo Langset.

Juni:

European Access Network (EAN) arrangerer sitt årlige kongressmøte på hotell Bristol i Oslo, og NSO skal være medarrangør.

Ellers går NSO gjennom store strukturelle endringer i juni måned.

I tillegg til at vi får på plass et nytt arbeidsutvalg skal organisasjonen gå bort fra landsstyremodellen og over til en sentralstyremodell. Det blir absolutt en innholdsrik måned som representerer en helt ny start for NSO, sier Kvernmo Langset.

Gjennom hele våren vil også NSO jobbe mot kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015. Det arbeidet vil bli intensivert i juni.

 

Del dette