Du er her: Student.no > Nyheter > – Skikkethetsarbeid er nødvendig

19.03.2014

– Skikkethetsarbeid er nødvendig

I dag foregår det meste av arbeidet med skikkethet som reaksjoner på grovt klanderverdige handlinger, mens det løpende og forebyggende arbeidet faller i skyggen. Å være skikket vil si at studenten har de faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

Skikkethetsarbeidet er nødvendig for å luke ut kandidater som ikke er skikket for yrket de utdanner seg til, og for å videreutvikle skikketheten hos alle studenter. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det må settes mer fokus på sikkethetsvurdering, både viktigheten av det og hvordan bedre arbeidet med skikkethet. NSO har derfor igangsatt en kampanje om skikkethet (mer info nederst).

Sjekk om du er skikka 2Utdanningsinstitusjonene skal påse at studenter er skikket ved utdanninger der kandidatene gjennom utdanningsløp og yrkesliv kommer i kontakt og jobber med særlig sårbare og utsatte samfunnsgrupper. Dette gjøres i for liten grad i dag.

Utdanningsinstitusjonene må ikke ta studentens skikkethet for gitt. Men heller søke å videreutvikle studentenes skikkethet gjennom fokus på ferdigheter og generell kompetanse gjennom hele studieløpet. Utdanningsinstitusjonene må bli flinkere på å sørge for at studentene er klar over vurderingskriteriene for å være skikket. Samtidig må studentene også være sitt ansvar bevist. Vi oppfordrer alle studenter til å ha vurderingskriteriene i bakhodet og sørge for å melde i fra når de opplever at en medstudent ikke oppfyller dem.

NSO mener:

  • at den løpende skikkethetsvurderingen i høyere utdanning skal styrkes med fokus på forebygging
  • at studentene skal gis kontinuerlig oppfølging gjennom studiet
  • at studentene informeres grundig om skikkethet
  • det er studiestedene og ikke studentene som skal ha hovedansvaret for de løpende skikkethetsvurderingene.

Mer om NSOs politikk på skikkethet.

Følg kampanjen på Facebook og Twitter:

Kampanjen er et samarbeid mellom faglig komite for helse- og sosialfag og faglig komite for lærerutdanning i Norsk studentorganisasjon.

Del dette