Du er her: Student.no > Nyheter > Samlet studentlederne i Hamar

22.11.2017

Samlet studentlederne i Hamar

Takk til Mathilde og Nina som ville møte oss på ledersamling!
Takk til Mathilde og Nina som ville møte oss på ledersamling!

I helgen samlet Norsk studentorganisasjons studentlederne i Norge for å snakke om felles utfordringer, lære av hverandre og diskutere statsbudsjettprioriteringene for neste år.

På fredag kunne lyden av trillekofferter høres i Hamar sentrum, da studentene inntok byen for en helg med kursing i blant annet politisk påvirkningsarbeid, det nye Stortinget, læringsmiljø og oppfølging av kvalitetsmeldingen.

En lærerik helg

Det ble en fin helg med mye diskusjon, hvor vi også satte inn tid til at medlemslagsledene skulle bli kjent med hverandre. Både i vann og på land. Samlingen ble åpnet med besøk av ordføreren i Hamar, Einar Busterud, som gav oss tips til hvordan et studentdemokrati kan jobbe lokalt med å påvirke sin vertskommune. Vi fikk også besøk av Nina Sandberg og Mathilde Tybring-Gjedde fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre, som ga lederne et innblikk i hvordan det er å være nyvalgt politiker på Stortinget.

Sondre snakket om hvordan man kan følge opp stortingsmeldingen om kultur for kvalitet.

I bolken om kvalitetsmeldingen fortsatte debatten om karaktersetting, som har vært mye omtalt i sektoren i det siste. En rapport fra NOKUT viste at det er store forskjeller i karaktersettingen mellom utdanningsinstitusjonene. Dette er problematisk fordi det fører til at man har mange kandidater som har samme kompetanse på papiret, men ikke i praksis. Det er også urettferdig overfor studenter ved institusjoner med «streng» karaktersetting, siden inntrykket man kan få er at disse studentene er dårligere enn andre.

Det å få møtte andre ledere fra forskjellige studentorganisasjoner fra hele landet er med på å gjøre en stor forskjellig i mulighetene vi ser og hva vi kan gjøre for våre medstudenter. Våre muligheter for samarbeid blir mye større, når vi har en arena å møttes på. Og ikke minst å få være med å få møte Arbeidsutvalget og andre i NSO, som inspirerer og veileder oss på best mulig måte, slik at vi får føle at jobben vi gjør er med å utgjøre en forskjell. Og veien til de som kan gjøre noe med ting, ikke er for lang.

– Solveig (nestleder ved Studentparlamentet Nord Universitet) 

Kostnadsramme og studiestøtte viktig

Det ble også tid til diskusjon om statsbudsjettkravene våre – studentkravet. Mange ledere snakket frem viktigheten av en økt kostnadsramme for studentboligene (kostnad per hybelenhet), slik at det blir enklere for samskipnadene å bygge studentboliger.

Videre nevnte de også at tilskuddet må likestilles – per dags dato betaler studentene for mye. Staten står kun for i underkant av 40 % av summen. Vi ønsker at dette spleiselaget skal likestilles slik at studentene og stat tar halvparten hver.

For studentlederne var både studiestøtte og studentboliger viktig. I tillegg kom det forslag på nye statsbudsjettkrav som varierte i dristighet og kreativitet. Vi kan med denne helgen slå fast at studentene behøver mer penger for å kunne realisere heltidsstudenten, og at boligbygging må gå smidigere enn per dags dato.

Les Jonas’ kommentarer til de alternative statsbudsjettene – lenker finnes i sidemenyen! 

Del dette