Du er her: Student.no > Nyheter > Røe Isaksen grillet av studentene

21.04.2016

Røe Isaksen grillet av studentene

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen på NSOs landsmøte 2016
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen på NSOs landsmøte 2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte NSOs landsmøte og stilte opp til den årlige tradisjonen «studentenes spørretime». Han fikk spørsmål om Studentkravet, om studentenes læringsmiljø, likestilling i akademia og mer.

Leder i NSO, Therese Eia Lerøen, stilte også spørsmål om hvorfor regjeringenLandsmøte 2016 har valgt å ikke følge opp det vedtatte statsbudsjettet om at regjeringen skal gjennomføre en ny levekårsundersøkelse blant studenter

Det er utrolig rart at regjeringen ikke ønsker å utrede dette. Det er som om de ikke ønsker å finne ut hvordan studentenes livssituasjon egentlig er. Vi forventer at de snur i dette spørsmålet og følger op det de har lovet stortinget og ikke minst landets studenter, sier Therese Eia Lerøen

Se Studentenes spørretimen

Statsråden selv trakk frem den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som den viktigste oppgaven i sitt siste år i regjeringsperioden.

Det er viktig at regjeringen stiller store krav til hva høyere utdanning skal være. I kvalitetsreformen kom det en rekke løfter til studentene som aldri ble innfridd. Vi forventer at denne stortingsmeldingen setter klare føringer og at institusjonene følger opp, sier Eia Lerøen.

Del dette