Du er her: Student.no > Nyheter > Regjeringen foreslår lovendring som vil bedre studentrepresentasjonen

18.03.2016

Regjeringen foreslår lovendring som vil bedre studentrepresentasjonen

Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I fjor mistet Norsk studentorganisasjon (NSO) en vararepresentant i styret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Plassen ble uten forvarsel overført til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Nå følger regjeringen studentenes anbefalinger og foreslår at de to organisasjonene skal få en fast og en vararepresentant hver.

– Vi representerer helt klart ulike sektorer og har forskjellige interesser, derfor er vi fornøyd med at regjeringen nå foreslår at begge organisasjonene skal representeres i styret med hver sin representant, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO

NOKUT har flere oppgaver, blant dem å sikre at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten ved norske utdanningsinstitusjoner. Styret til NOKUT behandler en rekke viktige saker som angår studentene ved landets høyskoler og universiteter.

– Vi har vært bekymret for at saker som godkjenning av kvalitetssystemet til en institusjon skal opp til behandling i styret uten at det er tilstede en student som representerer universitets- og høyskolesektoren, sier Eia Lerøen

Lovforslaget skal først til komitébehandling, deretter opp til to behandlinger i Stortinget før loven vedtas.

– Denne lovendringen vil gjøre det mulig å ivareta begges interesser og vi forventer at Stortinget ser viktigheten av dette. Vi er takknemlige for at kunnskapsdepartementet har tatt imot innspillene våre og sett behovet for å gjøre denne lovendringen, avslutter Lerøen.

Del dette