Du er her: Student.no > Nyheter > NSOs startskudd for kvalitet

29.06.2015

NSOs startskudd for kvalitet

I vår offentliggjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen i løpet av 2017 legger frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Norsk studentorganisasjon (NSO) ser på dette som noe av det mest spennende og viktigste arbeidet som skjer i sektoren på mange år.

Med den kommende meldingen vil vi kunne rette et nødvendig blikk på utfordringene høyere utdanning står over for og virkelig få sektoren med på de store debattene om hva vi vil med utdanningene slik at vi sammen lager enda bedre studietilbud og studiehverdager.

Da Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble sparket i gang for over ti år siden var ett av de viktigste målene at studentene skulle få bedre og tettere oppfølging gjennom studiene. Ettertiden har vist at denne reformen feilet. Studentene fikk ikke bedre oppfølging og frafallet er tilnærmet som før.

Fredag gikk startskuddet for NSOs arbeid med kvalitetsmeldingen, da sendte vi kunnskapsdepartementet vårt innspill til den fremtidige meldingen, med klare priortinger til regjeringens arbeid.

I den nye kvalitetsmeldingen må bedre oppfølging og integrering av studenter i fagmiljøene stå i fokus. I tillegg vil det være viktig for NSO at meldingen ser på områder som bedre mangfold, styrking av studentøkonomien, undervisningens status, og internasjonalisering.

Vi gleder oss til det videre arbeidet med å styrke kvaliteten i høyere utdanning og har store forventninger til hva regjeringen vil levere.

NSOs innspill til Kunnskapdepartementet

Del dette