Du er her: Student.no > Nyheter > NSOs første samling for kvinnelige ledere og nestledere

10.12.2014

NSOs første samling for kvinnelige ledere og nestledere

Tirsdag gjennomførte NSO for første gang en samling for kvinnelige ledere og nestledere. Tema for konferansen var rekruttering og Therese Eia Lerøen synes debattene ga mange perspektiver og forslag som organisasjonen må ta med videre.

NSOs landsstyre vedtok i mai at «det skal gjennomføres en samling for kvinnelige ledere/nestledere i NSOs medlemslag i forkant av minst én ledersamling med fokus på rekruttering». Arbeidsutvalget ønsket derfor å arrangere denne samlingen før jul i forkant av ledersamlingen som kommer i januar.

Jeg synes arrangementet ble veldig fint. Vi hadde et ønske om å dele erfaringer med det å stille til valg og å diskutere hvordan det oppleves å være kandidat både lokalt men også i NSO. Vi hadde nyttige og konstruktive diskusjoner som vi vil følge opp videre, blant annet på neste ledersamling, sier Therese Eia Lerøen som er fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget.

I tillegg til en samling for kvinnelige ledere og nestledere vedtok også Landsstyret at valgkomiteen skal ha et særskilt fokus på balansert rekruttering og at de skal innhente informasjon om årsaker til at personer stiller eller ikke stiller til verv i NSO. Disse to momentene preget store deler av diskusjonene i dag.

Jeg håper vi kan løfte debatten videre til å handle om årsaker til en eventuell skjevrekruttering for å finne de riktige løsningene for organisasjonen. En av tingene vi diskuterte var at vi i større grad må bli flinkere til å støtte hverandre, motivere, engasjere og oppmuntre andre til å stille til valg, forteller Lerøen.

På kommende ledersamling i januar vil diskusjonene bli oppsummert og vi vil i fellesskap diskutere rekuttering i NSO. For deltakerene på samlingen var det viktig at tematikken ble løftet til den ordinære ledersamlingen for å sammen diskutere løsninger. Det var bred enighet om at denne dagen var et skritt i riktig retning og at det nå blir viktig å ikke la arbeidet ligge.

Det er viktig at hele organisasjonen føler seg inkludert i arbeidet som nå har blitt satt i gang. På samlingen var valgkomiteen involvert, nå blir neste steg å også inkludere andre organer og møtearenaer i NSO i arbeidet. Det er et spennende arbeid som jeg ser frem til å jobbe mer med den kommende perioden, avslutter Lerøen.

Del dette