Du er her: Student.no > Nyheter > NSOs 6 punkter for bedre høyere utdanning

08.01.2015 (oppdatert 05.11.2015)

NSOs 6 punkter for bedre høyere utdanning

Regjeringen leverte ikke på oppgaven da de i oktober la frem sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Derfor har NSO nå presentert sin 6-punktsplan for hvordan høyere utdanning kan gjøres til en reell del av langtidsplanen. 6-punktsplanen presenterer også konkrete forslag til styrking av koblingen mellom forskning og høyere utdanning.

Vår 6-punktsplan leverer på det regjeringen ikke klarte – satsning på høyere utdanning. Den heter langtidsplan for forskning og høyere utdanning, men utdanning er nesten bare nevnt i tittelen. Her må Stortinget ta grep og sørge for at det blir en plan for hele sektoren og ikke bare toppforskerne, sier leder i NSO Anders K. Langset.

NSO presenterte 6-punktsplanen på Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring om langtidsplanen 6. januar.

Koblingen mellom forskning og utdanning er viktig for å heve kvaliteten på høyere utdanning. Målet er å øke den kompetansen studentene har med seg ut i arbeidslivet. NSO foreslår derfor tiltak som vil involvere studentene mer i forskning og øke prestisjen rundt høyere utdanning, sier Langset.

6-punkter for en bedre langtidsplan:

  1. Økning i størrelsen på tildelingene til SFU og utlysning av flere SFU’er.
  2. Fagevalueringer gjennomført av NOKUT og NFR sammen.
  3. Fokus på utdanningsledelse – og økonomisk uttelling til vitenskapelig ansatte som tar ledelsesansvar for utdanning.
  4. Søknadsbaserte prosjektmidler under NOKUT for utdanningskvalitetsprosjekter av mindre størrelse enn SFU.
  5. Krav om studentinvolvering for finansiering fra NFR og tildeling av SFF.
  6. Større vektlegging av undervisningskompetanse ved tilsetting, og krav om kompetanseheving av UH-pedagogikk underveis i karrieren.
Del dette