Du er her: Student.no > Nyheter > NSO setter solidaritet på dagsorden

05.12.2015

NSO setter solidaritet på dagsorden

Under NSOs sentralstyremøte, lørdag 5. desember 2015, har studentene satt solidaritet på dagsorden. NSO har gitt klare råd til regjering, storting og høyere utdanningsinstitusjoner i forbindelse med regjeringens forslag til avvikling av kvoteordningen og hvordan å sikre et godt mottaksapparat på universitetene og høyskolene for mennesker på flukt som har måttet avbryte studiene i sitt hjemland.

Jeg er stolt over at studentene tar stilling til hvordan vi som studenter , utdanningsinstitusjoner og samfunnet skal ta i mot de flyktningene som når kommer til Norge, sier Therese Eia Lerøen NSOs – Vi oppfordrer stortinget om å ikke vedta regjeringens forslag om å avvikle kvoteordningen før det nye programmet er på plass, sier Eia Lerøen

NSO oppfordrer til at:

  • Institusjonene stiller med åpne forelesninger.
  • Arbeidet med godkjenning av utenlandsk kompetanse prioriteres.
  • Det settes opp kurs i hvordan norsk utdanningssystem fungerer.
  • At det opprettes tilgjengelig språkkurs og at kapasiteten økes i de eksisterende.
  • Studentdemokratiene involverer seg og stiller med studentmentorer.
  • Akademikere på flukt tilbys midlertidige stillinger ved norske utdanningsinstitusjoner.
  • Dette arbeidet bør prioriteres selv om det går på bekostning av den ordinære driften til institusjonene.

NSOs oppfordring i forbindelse med kvoteordningen
NSO mener at dagens ordning må bevares for å sikre lik rett og tilgang til utdanning for alle og internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

Resolusjon om flyktninger og høyere utdanning

 

Resolusjon om kvoteordningen

Del dette