Du er her: Student.no > Nyheter > NSO samler studentlederne i Norge

09.02.2016

NSO samler studentlederne i Norge

Studentledere utveksler erfaring rundt det å lede et studentdemokrati. (Foto: NSO)
Studentledere utveksler erfaring rundt det å lede et studentdemokrati. (Foto: NSO)

Denne helgen har Norsk studentorganisasjon (NSO) rettet oppmerksomheten mot ledelse. I den forbindelse var NSOs medlemslagsledere samlet på Handelshøyskolen BI i Nydalen.

– Det å samle studentledere ved universitetene og høyskolene er en fantastisk opplevelse. Ikke bare gir det oss en arena for å møtes på tvers, men en arena hvor vi kan lære mye av hverandre, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO

Fra fredag til søndag var 38 deltakere samlet for faglig påfyll og for å dele erfaringer de har gjort seg med å lede et studentdemokrati. Helgen tok for seg både det å lede et styre eller et arbeidsutvalg, jobbe målrettet mot de målene som er satt, hvordan påvirke institusjonsledelsen på en god måte og dele både vanskelige og positive erfaringer som ledere.

– En samling for alle studentlederne hvor vi snakker åpent om både utfordringer og gode erfaringer vi har gjort oss har vært svært lærerikt. Selv om vi er organisert på ulike måter og jobber for å oppnå forskjellige politiske mål er det utrolig hvor mye vi har å lære av hverandre. Det er godt å vite som leder at du ikke sitter alene med de erfaringene du har gjort deg, sier Eia Lerøen.

Det har en stor verdi å samle alle studentlederne i Norge. Både for å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og kunne ta kontakt med hverandre utenom disse samlingene.

– Vi håper samlingen har bidratt til et tettere samarbeid mellom studentlederne for universitetene og høyskolene og at de bruker hverandres kompetanse også mellom disse samlingene, avslutter Lerøen

Del dette