Du er her: Student.no > Nyheter > NSO nominerer Reymert til styret i Norges forskningsråd

24.10.2018 (oppdatert 31.10.2018)

NSO nominerer Reymert til styret i Norges forskningsråd

For at Norges forskningsråd skal utvikles de kommende årene er det viktig å ha styremedlemmer som forstår helheten i forsknings-, utdannings- og innovasjonspolitikken. Derfor har NSO valgt å nominere Ingvild Reymert til den prestisjetunge styreposisjonen når departementet nå legger opp til en åpen nominasjonsprosess.

Ingvild ReymertReymert er i dag stipendiat ved NIFU og ansatt som seminarleder ved UiO hvor hun forsker på hvilke kriterier som vektlegges ved ansettelse av vitenskapelig personale. Hun var leder for Norsk studentunion i 2009. Hun har tung kompetanse på forsknings-, utdannings- og likestillingspolitikk og kan bidra til nødvendig fornyelse i forskningsrådet.

Som stipendiat og forsker på forsknings- og høyere utdanningspolitikk håper jeg også å både bidra som fagperson, og som deltager i forskningssektoren. Min erfaring som tidligere leder av Norsk studentunion gjør nok også at jeg mer interessert enn gjennomsnittet på samspillet mellom forskning og undervisning, som er essensielt når helheten i Forskningsrådets mandat skal meisles ut, sier Reymert.

Forskningspolitikken har lenge vært dominert av etablerte personer som rektorer, direktører og andre autoriteter. Reymert mener det kan være behov for en nødvendig fornyelse i sektoren.

Forskningspolitikk er for viktig til å bli overlatt til menn over 50 år. Derfor bør også vi yngre forskere tar del i debatten. Vi har andre erfaringer og perspektiver som må tas med i styringen av Forskningsrådet, sier Reymert.

Styret i Forskningsrådet skal sitte over fire år og ha det øverste ansvaret for forskningsrådets arbeid. Statsråd Iselin Nybø har uttalt at styremedlemmene skal ha bred innsikt i forskning og innovasjon, næringsliv og samfunnspørsmål for øvrig. Leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen, mener det er viktig å få tydelige stemmer inn i Forskningsrådet som tørr å utfordre det etablerte.

Forskningsrådet er et svært viktig organ for kunnskaps-Norge. Med 9 milliarder kroner tildelt i 2017 hvorav rundt 40 prosent av forskningsrådets bevilgninger går til Universitets- og høgskolesektoren er det svært viktig at vi har styremedlemmer som klarer å se helheten i forsknings- og utdanningspolitikken. Vi mener Reymert både har tyngden og kompetansen til å gjøre dette, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder i NSO.

Kunnskapsdepartementet har i år lagt opp til en åpnere prosess enn tidligere år, hvor hvem som helst kan nominere kandidater til styret i denne runden med oppnevninger.

NSO vil gi skryt til statsråden for å gjøre denne prosessen mer åpen slik at også studentene kan komme med sine innspill. Studenter er viktige aktører i både forsknings- og utdanningspolitikken, så vi forventer at studentenes innspill vektes tungt av departementet, avslutter Mikalsen.

 

Del dette