Du er her: Student.no > Nyheter > NSO jobber mot økt midlertidighet i akademia

24.01.2015 (oppdatert 27.01.2015)

NSO jobber mot økt midlertidighet i akademia

NSO ønsker at akademia skal være en attraktiv karriereveg og at graden av midlertidighet i akademia reduseres. Akademia har en høyere andel midlertidig ansatte enn norsk arbeidsliv totalt sett¹. Enkelte av de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil øke mulighetene for midlertidig ansettelse, og NSO er bekymret for at dette vil få negative konsekvenser for arbeidet mot midlertidighet i akademia.

«Faste stillinger og godt stillingsvern er nødvendig for å sikre trygge og stabile arbeidsforhold for akademisk ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge.» (Politisk dokument om stillingsvern for akademisk ansatte, vedtatt av NSOs landsstyre 2013/14)

”NSO mener at veien til faste stillinger må bli en sikrere karrierevei, samtidig som oppsigelsesvernet må bli mindre rigid.” (NSOs prinsipprogram, vedtatt av NSOs landsmøte)

Med bakgrunn i denne politikken, støtter NSO markeringen mot økt midlertidighet i akademia, og konsekvenser for akademisk ansatte er vårt perspektiv i denne debatten. Vår bekymring er todelt; både på vegne av de ansatte i de private institusjonene som rammes direkte av endringer i arbeismiljøloven og på vegne av de ansatte i det offentlige som kan rammes indirekte, fordi økt bruk av midlertidige stillinger generelt kan gjøre det vanskeligere å jobbe for innstramming av slike stillinger i tjenestemannsloven. 

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven har skapt debatt om bruken av midlertidighet i norsk arbeidsliv. Sel vom det er tjenestemannsloven som regulerer de statlige ansatte mener NSO likevel at en generell debatt om midlertidighet også er relevant for akademia. I dag er 18,3 % av de vitenskapelig ansatte ansatt i midlertidige stillinger, mot 9,3% i resten av arbeidslivet. NSO mener regjeringen burde jobbe for å redusere midlertidigheten i akademia til samme nivå som øvrig i landet, og dette vil potensielt ha mindre effekt dersom 15 % blir ny standard. NSO støtter derfor markeringen mot de endringene i arbeidsmiljøloven som direkte vil påvirke midlertidigheten i arbeidslivet.

– Vi støtter streiken fordi vi ønsker å sikre studentene de beste foreleserne, og at akademia skal være en attraktiv karrierevei å gå. Vi ønsker også at vi skal få et trygt arbeidsliv innen akademia etter endt utdanning, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er ikke attraktivt for unge forskere å måtte vente i over ti år på å få en fast ansettelse, legger han til.

NSO mener UH-sektoren står overfor store rekrutteringsproblemer om få år. Hele 1 av 3 vitenskapelig ansatte går av med pensjon innen 10 år.

– Studentene er fremtidens forskere. Vi må få akademia til å bli en konkurransedyktig arbeidsplass, slik at studenter har lyst til å gå inn i fagmiljøet for å bidra til at det blir nettopp fremragende. Det er ikke attraktivt om man som nyutdannet må vente mange år på fast jobb. Slik kan akademia glipp av de beste talentene, sier han.

¹Sjekk tall fra Forskerforbundet.

Del dette