Du er her: Student.no > Nyheter > Norsk studentrepresentant ønsker å representere over 15 millioner europeiske studenter

19.03.2014

Norsk studentrepresentant ønsker å representere over 15 millioner europeiske studenter

NSOs Erin Nordal stiller som nestleder i The European Students’ Union (ESU) denne våren.

Engelsk versjon:
My name is Erin Nordal and I am running for Vice-Chairperson of the European Students’ Union (ESU) for the term 2014-2015. This full-time elected position involves leading an organisation that represents 47 National Unions of Students in 39 countries—in total, roughly 15 million students. This is an immense task, and I am honoured to have the support of NSO on behalf of the students in Norway to take on the new responsibilities it will come with.

Throughout this past year serving as a member of ESU’s Executive Committee, as well as having served as NSO’s officer for international affairs the year before, I’ve gained a deep understanding and a never-ending passion for international higher education policy. It’s too important not to care! How your education is designed, funded and quality assured, what kind of financial support you’ll receive during your studies, and even decisions regarding admission to higher education are all examples of issues being influenced by what’s going on outside of our national borders.

This is going to be a very important year for European students. Next spring, the higher education ministers from each of the countries in the European Higher Education Area will meet to discuss the next steps of the Bologna Process. A revised set of standards and guidelines for quality assurance in all of Europe will be adopted. Additionally, newly elected members of the European Parliament will start their term in the autumn, and we will start working for a lasting cooperation with a new commissioner for education.

It’s our right to demand to be heard and represented in every single one of the processes that affect our day-to-day lives as students, but it’s also our duty to be active and critical in these processes. We’ve seen that the economic situation in Europe has had severely detrimental effects for higher education, and as students it’s our role to come with creative, long-term solutions to turn these trends around. Together with Elisabeth Gehrke (SFS-Sweden) as Chairperson, Fernando Miguel Galán Palomares (CREUP-Spain) as my fellow Vice-Chairperson, and the rest of the team, I am confident that we can lead this organisation to ensure a strong student voice on the European level. Therefore, I ask for your support in the elections at ESU’s Board Meeting in May, and your trust that I will do all that I can to achieve our goals as Vice-Chairperson of the European Students’ Union.

Sincere regards,

Erin Nordal

Norsk versjon:
Navnet mitt er Erin Nordal og jeg stiller som nestleder i European Students’ Union (ESU) i perioden 2014-2015. Dette vervet innebærer å lede organisasjonen som representerer studenter fra 47 nasjonale studentorganisasjoner i 39 forskjellige land—totalt, ca. 15 millioner studenter  Dette er en stor oppgave, og jeg er utrolig takknemlig for støtten jeg får fra NSO på vegne av norske studenter.

Etter å ha sittet i ESUs sentralstyre (Executive Committee) det siste året, samt å ha fungert som internasjonalt ansvarlig i NSO året før, har jeg fått en grundig forståelse og et brennende engasjement for det internasjonale området i høyere utdanningspolitikk. Bryr man seg om høyere utdanning eller fremtidens kunnskapssamfunn, må man bry seg om internasjonal utdanningspolitikk! Hvordan utdanningen din er utformet, finansiert og kvalitetssikret, hva slags studiestøtte du mottar under studietiden, og til og med om du i det hele tatt blir tatt opp til høyere utdanning er noen få eksempler på saker som påvirkes av det som foregår utenfor landegrensene våre.

Det kommende året blir svært viktig for europeiske studenter. Til våren 2015, vil høyere utdanningsministrene fra hvert land i det europeiske området for høyere utdanning (EHEA) møtes for å diskutere de neste skrittene i Bologna-prosessen. Et revidert sett med standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i hele Europa kommer til å bli vedtatt. I tillegg vil de nyvalgte medlemmene i Europaparlamentet tre på til høsten, og vi skal begynne å jobbe for et varig samarbeid med en ny kommissær med ansvar for utdanning.

Vi har rett til å kreve å bli hørt og representert i hver eneste prosess som påvirker studiehverdagen våres. Samtidig har vi en plikt til å være aktive, løsningsorienterte og kritiske i disse prosessene. Vi har sett at den økonomiske situasjonen i Europa har hatt alvorlig negative konsekvenser for høyere utdanning. Som studenter er det vår rolle å komme med kreative, robuste løsninger for å snu på denne trenden. Sammen med Elisabeth Gehrke (SFS – Sverige) som leder, Fernando Miguel Galán Palomares (CREUP – Spania) som den andre nestlederen og resten av teamet, er jeg helt sikker på at vi kommer til å fortsette å utvikle en sterk og handlekraftig studentstemme. På ESUs årsmøte i mai ber jeg derfor om at dere gir meg tillitten til å oppnå målene våres som nestleder av European Students’ Union.

Med vennlig hilsen

Erin Nordal

 

Del dette