Du er her: Student.no > Nyheter > Nå har du mulighetene til å delta i Europas største studentundersøkelse

24.04.2019

Nå har du mulighetene til å delta i Europas største studentundersøkelse

I dag og frem til 10. mai gjennomfører og innheter Statistisk Sentralbyrå den norske delen av den store europeiske studentundersøkelsen Eurostudent VII.

24 000 norske studenter vil nå få mulighet til å gi informasjon om alt fra sin daglige økonomi til hvor tilfreds de er med sine studier. NSO oppfordrer stekt at alle som blir trukket til å delta i undersøkelsen svarer, slik at vi får gode tall på hvordan norske studenter har det i sin hverdag som student. Eurostudent er en web-undersøkelse, og studentene får invitasjon til å delta på e-post og SMS.

Dette er en viktig undersøkelse som vil gi oss mer informasjon om både europeiske og norske studenters situasjon. Jeg oppfordrer alle som har anledning til å delta i undersøkelsen, sier leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

Eurostudent er en europeisk studentundersøkelse med 29 deltakende land og gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen kartlegger den sosiale dimensjonen i høyere utdanning, studiesituasjonen, tidsbruk, mobilitet, bosituasjon og den økonomiske situasjonen til europeiske studenter.

Del dette