Du er her: Student.no > Nyheter > Morgendagens internasjonalisering

13.03.2015

Morgendagens internasjonalisering

Internasjonaliseringskonferansen til Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) er den største samlingen for alle de som jobber med internasjonalisering ved høyere utdanningsinstitusjoner. Tirsdag 10. mars til torsdag 12 mars gikk årets utgave av stabelen i Tromsø.

Årets konferanse hadde «Morgendagens internasjonalisering» som tema.  Fra NSOs arbeidsutvalg stilte internasjonalt ansvarlig Helge Schwitters som deltok i en paneldebatt om kvalitet og mobilitet og holdt en innledning om Students at risk. I tillegg holdt medlem av internasjonal komité Elena Slydal to foredrag om mobilitet og kunnskapsbehov.

Gjennomgangstonen var at internasjonalisering må forankres bedre i fagmiljøet. Skal utenlandsstudiene bli så relevante som mulig må disse knyttes opp mot det du lærer hjemme. Det ble også dratt fram at en kultur for utenlandsopphold vil få flere studenter til å krysse grensa.

NSO er enig i at internasjonalisering må forankres bedre i fagmiljøne. Det er her internasjonalisering gir et bidrag til å øke studentenes læring, sier Helge Schwitters.

Dessverre var det få vitenskapelig ansatte til stede på konferansen.

Det blir vanskelig å utfordre mennesker som ikke er i auditoriet. Jeg skulle gjerne hørt flere stemmer fra fagmiljøene, sier Schwitters.

Alt i alt var det allikevel en spennende konferanse med gode perspektiver og idéer. Flere elementer ved internasjonalisering ble løftet fram og diskutert. Herunder grads- og utvekslingsstudier, internasjonalisering hjemme, Erasmus+ og kapasitetsbygging i utviklingsland.  Stemmer fra både inn- og utland kastet ut idéer og bidro med perspektiver og erfaringer fra sine institusjoner og organisasjoner.

Jeg håper denne konferansen inspirerer til videre arbeid med internasjonalisering og at deltakerne  sprer det de har lært til sine kolleger og ikke minst til fagmiljøene, avslutter Schwitters.

Del dette