Du er her: Student.no > Nyheter > LEGO og politikk i Drammen

01.11.2017 (oppdatert 09.11.2017)

LEGO og politikk i Drammen

I helgen inviterte NSO sine medlemslag, sentralstyret og politiske komiteer til Drammen og årets høstkonferanse. Temaet for konferansen var å diskutere politikk vi av ulike grunner ikke har diskutert ferdig, ikke diskutert i det hele tatt, eller å få nye perspektiver.

Rundt 70 ivrige deltakere fra NSOs medlemsinstitusjoner deltok på samlingen. Fordelt på plenumssesjoner og parallellsesjoner fikk vi dekket et bredt spekter av de politiske områdene NSO jobber med. Blant annet fikk vi andre perspektiver på kjønnsbalanse i UH-sektoren, NSOs rolle i klimapolitikken og høyere utdanning som et middel for sosial utjevning. Sara Jalali (bildet), nestleder ved Studentorganisasjonen StOr i Stavanger fikk bryne seg på ulik tematikk på konferansen.

Høstkonferansen ba på mange viktige og lærerike samtaler og debatter om ulike utfordringer vi står ovenfor knyttet til høyere utdanning. Konferansen ga oss muligheten til å utfordre oss selv til å ta tøffe debatter og til å tenke litt kritisk. Alt i alt en veldig innholdsrik helg, hvor jeg sitter igjen med flere idéer til hva jeg kan ta med videre i jobben min, sier Jalili

Anja Landsverk fra VID Vitenskapelige høgskole var på sitt første NSO-arrangement i helgen, og istemmer:

Som debutant hos NSO visste jeg ikke helt hva jeg skulle forvente da jeg takket ja til å bli med på Høstkonferansen. Men jeg er utrolig glad for at jeg valgte å ta del på dette arrangementet. En utrolig lærerik og spennende helg, med mange gode saker og debatter.

Besøk fra Storbritannia

På lørdag var vi så heldige at vi fikk besøk fra National Union of Students fra Storbritannia (NUS-UK) som innledet en workshop om mangfold i høyere utdanning. Her ble deltakerne utfordret på hvordan man kan ha kampanjer og jobbe politisk for at flere skal ha muligheten til å ta høyere utdanning. Sesjonen fikk leder av Studentparlamentet på Høgskolen i Sør-Øst Norge, Eton Williams til å reflektere over viktigheten av å involvere hverandre også i uformelle sammenhenger.

The session led by our collegues from NUS-UK on Diversity in Higher Education made me reflect on how a simple invitation for coffee by the then student leader many years ago may be responsible for my participation and involvement in student politics today, sier Williams

LEGO og høyere utdanning

Kristian Sjøli var en av hjernene bak en ny måte å tenke gradssystemet på. En utfordring noen av deltakerne ser med dagens system er at emnene og gradsoppbygningen ikke nødvendigvis fører til best mulig læring hos den enkelte student, og løftet en idé om å bygge fremtidens grader modellert etter LEGO. I stedet for å ha store emner med over 200 studenter i en forelesningssal, er forslaget å bryte emnene ned i mindre enheter, som vil gjøre at studentene står friere til å sette sammen sine egne grader og ferdigheter. Han forklarer:

Fremover er det ikke slik at det er noe som heter «ferdig utdannet», men at utdanning er et livslangt prosjekt. Derfor tenker vi at man må bygge opp et utdanningsløp som passer til dette behovet. Vi ser for oss at man bygger for eksempel et «LEGO-fly» for et stadie av livet, og et «LEGO-tog» for et annet som blir bygget kloss-vis bit for bit, forklarer Sjøli.

I tillegg til LEGO-organisering av utdanning diskuterte deltakerne andre utfordringer. En annen gruppe foreslo at en måte vi kan dra nytte av kunstig intelligens og robotisering var å erstatte mentorer med små «robot-aristoteleser» som alle studenter har med seg gjennom studieløpet som veileder den enkelte i smått og stort om studiehverdagen. Kanskje vi i fremtiden ikke lenger har behov for menneskelige faglige mentorer? Nestleder Anne Helene Bakke forteller at hun går tilbake til arbeidet med ekstra energi for arbeidet som skal gjøres fremover.

Vi drar hjem fra konferansen og er kjempeinspirert av engasjementet som deltakerne har vist. Vi har fått mange nye ideer, og føler høstkonferansen har bidratt til å forsøke å åpne boksen for hvordan vi skal diskutere politikken vår fremover, sier Bakke

Nå er høstkonferansen over og hverdagen er tilbake på kontoret. Vi håper konferansen var til inspirasjon for deltakerne, og at dette viser seg i spennende politiske diskusjoner frem mot sentralstyremøter og landsmøtet.

Birk T. Helle (Universitas) og Maria Furuheim (Under Dusken) fikk muligheten til å roaste studentpolitikerne. Her i panelsamtale med tidligere leder av NSO, Therese Eia Lerøen
Birk T. Helle (Universitas) og Maria Furuheim (Under Dusken) fikk muligheten til å roaste studentpolitikerne. Her i panelsamtale med tidligere leder av NSO, Therese Eia Lerøen
Det diskuteres ivrig under bolken om kommersialisering holdt av SAIH
Det diskuteres ivrig under bolken om kommersialisering holdt av SAIH
Gruppediskusjon
Gruppediskusjon
Det ble også tid til litt shuffleboard
Det ble også tid til litt shuffleboard
Del dette