Du er her: Student.no > Nyheter > Ja til gode boligløsninger!

06.11.2017

Ja til gode boligløsninger!

Sentralstyret til Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok på sitt møte i helgen (04.11.2017) en uttalelse om at NSO er positiv til lokale forsøksprosjekter med studenter på eldrehjem og omsorgsboliger.

Vi studenter er positiv og vil være den «gode nabo» i en ordning hvor studenter bosettes på eldrehjem og omsorgsboliger, men det er viktig at det er et prøveprosjekt som skal evalueres og at den frivillige aktiviteten som skal være, ikke går ut over studiene eller erstatter arbeidskraft som er påkrevd, sier Mats Johansen Beldo.

Ja til gode boligløsninger!

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre (4. november 2017).

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive til at det utarbeides og gjennomføres lokale pilotprosjekter med mål om å gi flere studenter et billig sted å bo. Det er allikevel viktig å presisere at slike ordninger ikke kan gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.

Det er et mål i seg selv at studenter skal kunne studere på heltid, og det er derfor viktig å sikre at den frivillige aktiviteten ved eldrehjemmet ikke går utover studiene. Det å arbeide ved siden av studiene er ikke negativt i seg selv, men skal skje på bakgrunn av et ønske fra studentene selv, og ikke være et resultat av en presset økonomisk situasjon. Studenter i slike boenheter skal heller ikke erstatte de arbeidsressursene det er påkrevd at kommunale myndigheter stiller til rådighet, og disse studentene skal på ingen måte utføre de arbeidsoppgavene som er tillagt primærhelsetjenesten.

NSO stiller krav om at et slikt pilotprosjekt gjennomføres etter en grundig utredning, med tydelige retningslinjer og formelle kontrakter for studenter som søker seg til boenheter i eldrehjem og omsorgsbolig. Studenter må aktivt inkluderes i utarbeidelse av slike retningslinjer og kontrakter. Videre krever NSO at ordningen evalueres allerede etter det første året, og at studenter lokalt og nasjonalt blir inkludert i evalueringsprosessen.

NSO mener at det er positivt at man starter arbeidet med et pilotprosjekt med studenter på eldrehjem og omsorgsboliger, så lenge man forholder seg til følgende krav:

  • Studenter skal være en del av utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av slike pilotprosjekter.
  • Det skal i foreligge tydelige retningslinjer og kontrakter som beskriver studentenes rettigheter, samt eldre- og omsorgsboligenes krav til studentene.
  • Kommuner som ønsker å legge til rette for boenheter for studenter i eldrehjem og omsorgsboliger bør etterstrebe å hente inn informasjon fra studentsamskipnadene, som har kunnskapen om hvordan studenter i Norge ønsker å bo.
  • Slike ordninger skal ikke gå på bekostning av dagens satsning på studentboliger, eller tilskuddets størrelse og omfang. Et ansvar for slike ordninger skal heller ikke pålegges studentsamskipnadene, men være et supplement til studentsamskipnadenes tilbud.
Del dette