Du er her: Student.no > Nyheter > – Institusjonene må ha tydelig profil og nasjonalt ansvar

14.11.2014 (oppdatert 18.11.2014)

– Institusjonene må ha tydelig profil og nasjonalt ansvar

Oversikt over alle campuser i Norge. Credit: Utdanning.no
Oversikt over alle campuser i Norge. Credit: Utdanning.no

Våren 2015 slipper regjeringen en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. NSOs innspill er klare.

– Vi stiller oss positive til at regjeringen er i gang med å lage en Stortingsmelding om struktur, i dag er det alt for mange utdanningsinstitusjoner som tilbyr de samme studiene, sier fagligpolitisk ansvarlig i NSO, Therese Eia Lerøen.

Lerøen viser til at det institusjonene i dag belønnes etter kvantitet fremfor kvalitet. Det mener NSO er feil retning å gå, og hun er derfor glad for at strukturmeldingen skal sees i sammenheng med finansieringssystemet i høyere utdanning.

 Det første vi mener må skje er at alle institusjonene må definere en tydelig, faglig profil. Gjennom dialog bør institusjonene komme fram til en forståelse av nasjonalt  ansvar. Nasjonalt ansvar skal tildeles institusjoner for å styrke fagmiljøer som allerede er gode eller som et virkemiddel for å verne fagområder og utdanninger som er skjøre, men som er essensielle for utviklingen av kunnskapssamfunnet, forklarer Lerøen.

 Gjennom en slik modell vil det jo også være lettere for nærings– og arbeidslivet å finne relevante samarbeidsinstitusjoner, og økt samarbeid med disse  vil også bidra til øke kvaliteten og relevansen på studiene.

Lerøen understreker at NSO nødvendigvis ikke ønsker at det skal bli færre studiesteder i Norge.

 Problemet i dag er at ressursene spres for tynt utover – og det mener vi kan fikses blant annet gjennom økt konsentrering. Institusjoner er nødvendigvis ikke fredet, men campus kan være. Her kommer også nasjonalt ansvar inn, som jeg nevnte tidligere. Noen studieretninger, som for eksempel sykepleier, lærer og ingeniør, er det spesielt viktig å tilby flere steder i landet. Da kan noen institusjoner ha nasjonalt ansvar for disse, og så kan alle utdanningsstedene som tilbyr utdanningene nytte godt av å bli en større enhet, avslutter Lerøen.

Del dette