Du er her: Student.no > Nyheter > Innspill til NSOs prinsipprogram

18.09.2018

Innspill til NSOs prinsipprogram

Kjære medlemmer av NSO og andre interesserte,

Vi i prinsipprogramkomiteen er godt i gang med arbeidet med det som skal bli NSO sitt nye prinsipprogram for perioden 2019-21. Prinsipprogrammet er organisasjonens overordnede politikk og gjelder for tre år av gangen. Prinsipper sier hvordan man ønsker at verden skal være, og er ikke virkelighetsbeskrivelser eller tiltak.

Prinsipprogramkomiteens jobb er å legge til rette for en god prosess i organisasjonen og komme med en helhetlig vurdering av hva som blir det beste prinsipprogrammet. Komiteen legger opp til to høringsrunder hvor organisasjonen og andre interesserte får sagt sin mening om programmet. Høringsrunden er åpne slik at alle som vil kan komme med innspill. Til slutt skal landsmøtet i april vedta programmet. Gjeldende prinsipprogram kan leses her.

  • 30 september                   Høringsfrist første runde
  • 17 januar                            Høringsfrist andre runde
  • 15 februar                          Komiteens endelige forslag er ferdig
  • April 2019                           Landsmøtet vedtar prinsipprogrammet

Innspill til NSOs prinsippprogram

I vedlegget til høringen finnes alle spørsmålene, slik at man kan sette seg inn i disse på forhånd.

Vi gleder oss til å lese innspillene som kommer. Ta gjerne kontakt med komiteen om det er noe dere lurer på ved å sende epost til ppk@student.no.

Med vennlig hilsen,

Prinsipprogramkomiteen:

  • Kristian Hovd Sjøli, NTNU
  • Stian Magelssen, NMBU/UiB
  • Ane Larsen Mjøen, OsloMet
  • Bjørn-Åge Nilsen, NORD
  • Julie Iversen, OsloMet
Del dette