Du er her: Student.no > Nyheter > Hva vet vi om studentene?

23.08.2018

Hva vet vi om studentene?

I dag var NSOs leder, Håkon Randgaard Mikaelsen, på frokostmøte med Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å diskutere funnene i Eurostudent. Han legger spesielt vekt på at så mange av studentene må jobbe mens de studerer.

– Alle er enige om at jobberfaring er bra, men når vi er studenter er vår fremste jobb å være tilstede i undervisningen, ta en aktiv del i det faglige fellesskapet og tilegne oss den kunnskapen og kompetansen som vi skal bruke når vi skal ut i arbeidslivet, mener Håkon.

Undersøkelser som Eurostudent gir viktig informasjon om hvordan studenter har det og opplever sin studiesituasjon. Under er en oversikt over hvilke artikler SSB har laget om undersøkelsen og hva de handler om.

SSBs artikler om Eurostudent

Eurostudent http://www.eurostudent.eu/ undersøker studenters levekår i Europa. I Norge er det statistisk sentralbyrå (SSB) som gjennomfører undersøkelsen. Den nyeste undersøkelsen ble gjennomført i 2016 og 28 land i Europa deltok. SSB har denne våren skrevet en rekke artikler https://www.ssb.no/341385/den-europeiske-studentundersokelsen på bakgrunn av disse tallene. Her kommer en kort oppsummering.

Hvilke studenter er mest fornøyde med undervisningen?

Denne artikkelen gjennomgår hvor fornøyde studentene i Norge er med studiekvaliteten.

Hovedfunn/tema:

 • 65 prosent av studentene i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten i 2016. Denne andelen er på samme nivå som i 2013.
 • Andelen fornøyde studenter er noe større i de andre nordiske landene enn i Norge.
 • Vitenskapelige høgskoler har de mest fornøyde studentene.
 • Bachelorstudenter mindre fornøyde enn masterstudenter.
 • Det er variasjoner mellom institusjoner, studieprogram, fagfelt og alder.
 • Studenter som bruker mindre enn 20 timer i uka på studierelaterte aktiviteter, har lavere sannsynlighet for å være fornøyd med undervisningskvaliteten enn studenter som bruker 20 til 40 timer.

Les hele artikkelen her

Norske studenter blant de eldste i Europa

Denne artikkelen gjennomgår studenter og alder. Hovedfunn/tema:

 • Hver fjerde student er 30 år eller eldre.
 • Flere av studentene som er fylt 30, er deltidsstudenter som tar formell videreutdanning.
 • Hver femte student her til lands har hatt et opphold på minst to år før de tok fatt på studiene.
 • 61 prosent av studentene i Norge er kvinner. Norge er dermed blant landene i Eurostudent som har de største kvinneandelene.
 • En ser kjønnsdominans på ulike fagfelt.
 • I Norge tar over halvparten av studentene en bachelorgrad, mens hver fjerde student er masterstudent.
 • Nesten fire av fem studenter i Norge har minst én forelder med høyere utdanning.

Les hele artikkelen her

Hjemme bra, men borte best?

Denne artikkelen tar for seg studentenes bosituasjon. Hovedfunn/tema:

 • I Norge er det bare hver tiende student som bor med foreldrene.
 • Rundt 18 prosent av studentene i Norge bor i studentbolig.
 • 37 % bor med partner og/eller barn.
 • 25 % bor med andre, som for eksempel i kollektiv.
 • 12 % bor alene.
 • Bokostnader utgjør 42 % av av de totale kostnadene til studenter som ikke bor hos foreldrene, en økning på 8 % siden 2013.
 • 60 % er fornøyd med bokostnadene. De som bor alene eller med partner og/eller barn er mest fornøyd.
 • Av alle studenter i Norge som ikke bor med sine foreldre, er 73 prosent fornøyde med boligens standard. Minst fornøyd er studentene som bor i studentbolig.

Les hele artikkelen her

Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

Denne artikkelen omhandler studenter og funksjonsnedsettelser. Hovedfunn/tema:

 • 25 prosent av studentene i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse.
 • Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge.
 • Hver femte student med funksjonsnedsettelse opplever den som en begrensning i studiene.
 • Av studentene i Norge som har en funksjonsnedsettelse, er det bare 3 prosent som oppgir at funksjonsnedsettelsen er synlig for andre med én gang.
 • Hver tredje student med funksjonsnedsettelse evaluerer støtten som utilstrekkelig.

Les hele artikkelen her

Studielån og deltidsjobb langt vanligere i Norden enn i resten av Europa

Her går en igjennom studentenes inntekter. Hovedfunn/tema:

 • Medianinntekten til borteboende studenter er 13 200 kroner i måneden.
 • 8 av 10 i Norge får offentlig studiestøtte.
 • I Norge er offentlig studiestøtte en viktig inntektskilde og utgjør 35 prosent av inntekten til borteboende studenter.
 • Familiestøtte utgjør 14 prosent av inntekten til studenter i Norge
 • Inntekt fra arbeid den viktigste inntektskilden til borteboende studenter med 45 prosent.
 • Studiestøtten er den viktigste inntektskilden for studenter som er yngre enn 22 år, og inntekt fra betalt arbeid øker med studentenes alder.
 • Til sammen utgjør levekostnader over 90 prosent av de totale utgiftene for studenter i alle land.

Hva hindrer studenter i å dra på utveksling?

Denne artikkelen handler om hva studentene oppgir som vanskelig i forbindelse med utenlandsopphold i studietiden. Hovedfunn/tema:

 • Mangelfull informasjon, økonomiske bekymringer og det å være borte fra venner og familie er blant forholdene som avholder to tredjedeler av norske studenter fra å studere utenlands.
 • To av tre studenter har ikke planer om utveksling.
 • I Norge sier 13 prosent av studentene at de har hatt et studieopphold i utlandet. 21 prosent planer om utveksling, enten konkrete eller mindre konkrete planer.
 • Det er økt økonomisk belastning og det å være borte fra partnere, barn eller venner som er de viktigste problemene.
 • 19 prosent av studentene det som et stort hinder at utveksling ikke passer inn i studieprogrammet, og 15 prosent mener at informasjonen er for dårlig.
 • Studenter i Agder og Stavanger opplever minst studierelaterte hindringer. Hvor godt universiteter og høyskoler tilrettelegger for at utveksling passer inn i studieprogrammet, varierer fra lærested til lærested.
 • Hver fjerde lærerstudent opplever at utveksling ikke passer inn i studieprogrammet.
 • Forskjeller mellom læresteder når det gjelder informasjon.
 • Fagfeltet har noe å si for om utveksling oppleves som nyttig.
 • Hva kan gjøres for å få flere til å reise på utveksling?

Les hele artikkelen her:

Visste du dette om studentene i Norge?

Denne artikkelen gir generell informasjon om studenter i Norge basert på de funnene en har gjort i undersøkelsen. Hovedfunn/tema:

 • Halvparten av studentene er 25 år eller eldre.
 • Kun 10 prosent bor med foreldrene.
 • Mange mottar offentlig studiestøtte. I Norge er det 80 prosent av borteboende studenter som mottar støtte fra lånekassen.
 • Studenter i Norge bruker mer tid på jobb enn studenter i andre land. Til tross for at det er vanlig å jobbe i Norge, betyr ikke dette at studentene bruker mindre tid på studiene sine enn studenter i andre land.
 • Forskjeller mellom læresteder i hvordan undervisningskvaliteten evalueres. 65 prosent av studentene i Norge er (svært) fornøyde med kvaliteten på undervisningen.

Les hele artikkelen her

Del dette