Du er her: Student.no > Nyheter > Hva skjedde på #LMNSO?

04.04.2014 (oppdatert 02.10.2014)

Hva skjedde på #LMNSO?

NYTT AU: En av sakene som opptar mange på landsmøtet er valg av ny leder og nytt AU. Her er AU 2014/2015 rett etter at de ble konstituert. Fra venstre: Sondre Jahr Nygaard, Helge Schwitters, Alexander Løtvedt, Anders Kvernmo Langset (leder), Kristian Myhre og Therese Eia Lerøen. Foto: NSO
NYTT AU: En av sakene som opptar mange på landsmøtet er valg av ny leder og nytt AU. Her er AU 2014/2015 rett etter at de ble konstituert. Fra venstre: Sondre Jahr Nygaard, Helge Schwitters, Alexander Løtvedt, Anders Kvernmo Langset (leder), Kristian Myhre og Therese Eia Lerøen. Foto: NSO

NSO arrangerte i helgen sitt 4. ordinære landsmøte i Tønsberg. Der samlet organisasjonen hele 217 delegater fra 36 (av 42 mulige) medlemslag, med Norges Dansehøyskole og Handelshøgskolen BI Oslo som sitt ferskeste medlem. Helgen var satt av til politiske vedtak, valg av nye tillitsvalgte, hilsningstaler fra kjente og kjære politikere, og ikke minst hete diskusjoner blant engasjerte studenter.

Studentene fikk makta tilbake
Helgen startet med en fantastisk nyhet fra Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som overbragte beskjeden om at Regjeringen tar sikte på å endre studentsamskipnadsloven og fremmer lovendringsforslag for Stortinget for å fjerne kravet om 2/3-flertall i viktige styrevedtak. Studentene skal få tilbake makta i samskipnadsstyrene, og studentene jubler over gjenfunnet tilliten fra den nye regjeringen!

Du kan se hele spørretimen her:

NSOs politiske prioriteringer
Landsmøtet vedtok NSOs Handlingsplan 2014/2015 som legger de overordnede føringene for den politiske virksomheten. Tøffe prioriteringer ble tatt, og landsmøtet vedtok følgende hovedprioriteringer for det kommende året:

 • Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.
 • Studiestøtten økes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder.

I tillegg står prinsippet om lik rett til utdanning mer stødig enn noen gang, og studentene skal kjempe med alt de har mot eventuelle fremtidige angrep på gratisprinsippet.

Handlingsplanen i sin helhet finner du her

Resolusjoner
Landsmøtet vedtok to resolusjoner:

Politiske dokumenter
Landsmøtet vedtok tre politiske dokumenter:

Nye tillitsvalgte i NSO

NYVALGT: Det nye arbeidsutvalget 2014/2015. Foto: NSO
NYVALGT: Det nye arbeidsutvalget 2014/2015. Foto: NSO

Med rekordmange kandidater til valg fikk delegatene et luksusproblem når de skulle velge den nye politiske ledelsen i organisasjonen. Etter en lang valgkamp, lederdebatter og utspørring, var det til slutt Anders Kvernmo Langset som stakk av med seieren i kampen om å bli NSOs nye leder for perioden 2014/2015. Anders er 26 år og kommer fra Møre og Romsdal. Han studerer ved Høgskolen i Bergen, og er dermed NSOs første leder med høyskolebakgrunn.

Det nye arbeidsutvalget trer i kraft 01.07.2014, og i tillegg til leder består det av:

 • Alexander Løtvedt (HiL) – nestleder
 • Sondre Jahr Nygård (NTNU) – fagpolitisk ansvarlig
 • Therese Eia Lerøen (HiOA) – fagpolitisk ansvarlig
 • Kristian Myhre (MF) – velferd- og likestillingsansvarlig
 • Helge Schwitters (UiO) – internasjonalt ansvarlig

Landsmøtet velger i tillegg politiske komiteer samt valgkomité og kontrollkomité. Ledere for komiteene for neste periode er:

 • Fag- og forskningspolitisk komité – Martin Fredheim (NTNU)
 • Internasjonalt komité – Martin Uleberg (UiO)
 • Velferds- og likestillingskomité – Tord Øverland (HiOA)
 • Valgkomiteen – Tuva Aune Wettland (HiOA)

Sammensetningen av komiteene finner du her.

Sentralstyre
Etter en lang organisatorisk prosess ble det fattet endelig vedtak om at NSO skal gå fra den nåværende landsstyremodellen, til et sentralstyre. Sentralstyret skal bestå av 13 representanter uavhengig av institusjonstilhørighet, og skal fungere som det øverste organet mellom landsmøtene. Sentralstyret skal ha det overordnede ansvaret for NSO i overensstemmelse med vedtak fattet av landsmøtet, og velges av landsmøtet etter bestemte kategorier. Det første sentralstyret velges på landsmøtet i 2015, og blir aktivt fra 1. juli samme år.

De nye vedtektene finner du her.

Statistikk
Ved hjelp av det nye talerlistesystemet ble det ført statistikk på hvordan taletiden fordelte seg mellom kjønn og institusjon.

Antall delegater 217
Antall medlemslag 36
Antall kvinner 118
Antall menn 99
Gjennomsnittlig tid per innlegg 1,34 min
Gjennomsnittlig tid per replikk 0,66 min

Tid brukt på talerstolen (i % av den totale taletiden på LM)

Tid brukt på talerstolen #LMNSO 2014

Tid brukt på talerstolen fordelt på kjønn (i % av den totale taletiden på LM)

Tid brukt på talerstolen fordelt på kjønn #LMNSO 2014

Del dette