Du er her: Student.no > Nyheter > Haugstad måtte stå skolerett

24.03.2017 (oppdatert 25.03.2017)

Haugstad måtte stå skolerett

Landsmøtet har startet, sakene drøftes, politikk formes – sammen står vi sterke! Som studenter skal vi bli hørt, derfor fikk vi besøk av statssekretær Bjørn Haugstad. Her holdt han en innledning, før vi, studentene, fyrte løs med spørsmål som vi krevde svar på.

I innledningen snakket Haugstad om kvalitetsmeldingen. Han sa at den er sterkt inspirert av studentenes kvalitetsmelding og tilbakemeldingene fra studiebarometeret. Haugstad mener at studentene har blitt lyttet til, fordi Norsk studentorganisasjon er godt organisert og en sterk organisasjon. Vår organisasjon representerer studentmassen.

Haugstad er imponert over måten vi jobber: Det er ikke bare det at vi blir lyttet til, men vi får gjennomslag! Det demonstrer kvalitetsmeldingen, men også gjennomslaget vi fikk med innføringen av 11 måneder studiestøtte.

Dette er dyrt – det var ikke gitt at vi skulle få gjennomslag for 11 måneder studiestøtte. NSO har en god balanse av idealisme og realisme. Evnen til å være idealistisk, men samtidig pragmatisk, har vært essensielle ingredienser på oppskriften til suksess, sa Haugstad. Vi har blitt en viktig lyttepost.

Bra med skryt, men vi ser fremover og krever løsninger, og i hvert fall diskusjon på saker vi er uenige om. Det er fortsatt mange saker studentene ikke er fornøyd med – studentene krever handling!

Blant annet ble det spurt om hvorfor Høyre synes niqab bør forbys på norske høyere utdanningssteder. Til dette svarte Haugstad: «Kunnskapsutveksling krever en form for åpenhet på at vi ser hverandre, gjennom ansiktsuttrykk. Heldekkende plagg som dekker ansiktet er til hinder for åpen kommunikasjon. I motstrid til åpen universitet.»

NSO mener dette er en feil prioritering, ettersom høyere utdanning skal være tilgjengelig og åpent for alle, uavhengig av hvordan de går kledd.

Niqab-saken kommer snart ut på høring, og Haugstad oppfordret studentene til å svare, men at vi må være tydelige i våre formuleringen. Det skal vi!

Del dette