Du er her: Student.no > Nyheter > Gratulerer med kvinnedagen!

08.03.2020

Gratulerer med kvinnedagen!

Kvinnedagen markeres over hele verden 8. mars. Selv over 100 år siden dagen ble markert for første gang er den fortsatt like viktig. For selv om likestillingen har kommet et godt stykke, er det fortsatt en vei og gå til et likestilt akademia, og spesielt hvis vi løfter blikket utenfor egne landegrenser.

Hvert år den 8. mars feires den internasjonale kvinnedagen. Som nasjonal interesseorganisasjon for studenter ønsker vi å oppfordre studentene rundt om i landet til å benytte muligheten til å bli med å markere dagen. Samtidig skal vi benytte muligheten til å fremme utfordringer knyttet til kvinners rettigheter, og å fortsette jobben for et likestilt akademia.

Utdanning for alle er en viktig forutsetning for å sikre likestilling i akademia. Noe har selvfølgelig beveget seg i riktig retning. Vi vet at nesten like mange jenter som gutter i dag får muligheten til å begynne på skolen, verden over. Men dessverre er det ikke alle som får muligheten til å fullføre. Mange jenter, og da spesielt i de fattigste landene, ser deg nødt til å slutte på skolen for å bistå med plikter i hjemmet. 

Ved å investere i, og sørge for at både jenter og gutter får samme mulighet til å ta utdanning, legger vi grunnlaget for et mer likestilt globalt samfunn, samtidig som vi reduserer sosial ulikhet. Et godt internasjonalt felleskap som utvikler samfunnet og finner morgendagens løsninger. Dette starter med å gi alle tilgang til utdanning, uavhengig av kjønn og bakgrunn. 

Markeringen i dag handler ikke bare om å sette søkelyset på viktigheten av likestilling fremover, men også å verdsette hvor mye som gjøres, og har blitt gjort. Vi kan skape et mer likestilt akademia og verdenssamfunn dersom vi står sammen om å nå bærekraftsmålene, og da spesielt mål 4 og 5, god utdanning og likestilling mellom kjønnene.

Del dette