Du er her: Student.no > Nyheter > Etterspør nasjonal strategi for lik mulighet til høyere utdanning

30.03.2015

Etterspør nasjonal strategi for lik mulighet til høyere utdanning

Svært mye av arbeidet på konferansen skjedde i grupper, der en delte erfaringer, diskuterte og kom frem til løsninger. Foto: European Students' Union (ESU)
Svært mye av arbeidet på konferansen skjedde i grupper, der en delte erfaringer, diskuterte og kom frem til løsninger. Foto: European Students' Union (ESU)

Som en del av Bologna-prosessen for å samordne europeisk høyere utdanning skal alle deltakerland jobbe for å sikre at alle deler av samfunnet har lik mulighet til å ta høyere utdanning. Dette var tema for den 29. European Students’ Convention 20-23. mars i Riga.

Norge har forpliktet seg til å delta i dette arbeidet ved flere anledninger, senest under ministermøtet i București i 2012:

The student body entering and graduating from higher education institutions should reflect the diversity of Europe’s populations. We will step up our efforts towards underrepresented groups to develop the social dimension of higher education, reduce inequalities and provide adequate student support services, counselling and guidance, flexible learning paths and alternative access routes, including recognition of prior learning. We encourage the use of peer learning on the social dimension and aim to monitor progress in this area.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er et svært viktig arbeid, som må løftes høyere opp i tiden fremover:

– Jobben med å sikre at alle har mulighet til å ta høyere utdanning er helt sentralt i NSOs arbeid. Vi må aktivt motarbeide at høyere utdanning blir forbeholdt enkelte grupper i samfunnet, og da trenger vi en nasjonal plan på hvordan vi kan sikre bred rekruttering, sier Kristian Myhre, velferds- og likestillingsansvarlig i NSO.

Et av de sentrale punktene i konferansen i Riga var nettopp nasjonale strategier for hvordan man sørger for at alle grupper i samfunnet har lik mulighet til å ta høyere utdanning, og det ansvaret hvert enkelt land har for å bygge opp en slik plan.

– Norge liker å se på seg selv som best i klassen når det gjelder likestilling og mangfold, men realiteten er at vi her ligger langt bak mange andre land i Europa. Det er rett og slett ikke stor nok oppmerksomhet på dette i dag, og da skjer det heller ikke noe, fortsetter Myhre.

Han tror årsakene til dette handler om at politikerne ikke anerkjenner at ubalansert rekruttering er et problem, så lenge de formelle strukturene er på plass.

– I Norge står gratisprinsippet sterkt. Det er veldig viktig, men det er naivt av oss å tro at det ikke finnes barrierer for å ta høyere utdanning bare fordi man ikke må betale skolepenger. Vi ser at høyere utdanning fortsatt går i arv, at ulike minoriteter er ujevnt representert i delen av befolkningen med høyere utdanning, og det samme gjelder personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, for å ta noen eksempler. En nasjonal strategi vil kunne angripe disse problemstillingene med et langsiktig perspektiv og bedre sørge for at norsk akademia i fremtiden blir mer mangfoldig og mer representativt, sier Myhre.

Han opplevde konferansen i Riga som svært nyttig, og håper den gir resultater som sprer seg utover i hele Europa:

– Å kunne diskutere våre utfordringer med studenttillitsvalgte fra hele Europa er en stor styrke, og gir både inspirasjon og nye idéer. Nå gleder jeg meg mest til å sette meg ned og begynne arbeidet for en mer rettferdig høyere utdanningssektor i Norge, avslutter Myhre.

Del dette