Du er her: Student.no > Nyheter > Et spennende sentralstyremøte

22.02.2016 (oppdatert 26.02.2016)

Et spennende sentralstyremøte

Sentralstyret 15/16 på avsparkkonferanse i august.
Sentralstyret 15/16 på avsparkkonferanse i august.

Til helgen er det duket for sentralstyremøte 4 (SST). På dette møtet skal alle saker til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøtet (LM) innstilles på. Dette gjelder handlingsplan, velferdspolitisk plattform, utdanningspolitisk plattform og rammebudsjett.

– Det er et spennende og viktig sentralstyremøte som vil si noe om medlemmene sine politiske anbefalninger til landsmøte i april. Vi ser frem til et spennende møte med gode politiske debatter, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO.

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for prioritering av arbeidsområder for den kommende perioden og skal trekke frem de delene av NSOs politiske og organisatoriske arbeidsområder som skal prioritereres særskilt.

– Handlingsplanen er et viktig styringsverktøy og gir tydelige signaler på hva organisasjonen ønsker å prioritere den kommende perioden. Det er viktig at den gjenspeiler hele organisasjonens arbeid, sier Eia Lerøen.

Nytt for året er at de politiske plattformene skal behandles på LM og ikke i det styrende organet mellom LM, som det før var. Velferdspolitisk og utdanningspolitisk plattform som skal opp i år er to spennende plattformer som brukes mye i det daglige arbeidet.

– Nå har arbeidsutvalget gitt sine anbefalninger til SST, på bakgrunn av innspill fra de politiske komiteene, på hvilke politiske områder vi mener bør oppdateres og hvilken ny politikk vi mener er hensiktsmessig å få inn i disse. Det blir spennende å diskutere dette med SST og få til et enda bedre grunnlag til politisk debatt på LM, sier Eia Lerøen.

Rammebudsjettet for 2017 skal vedtas av landsmøtet og setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Her har landsmøtet mulighet til å gi klare, men overordnede føringer for hvordan midlene skal disponeres.

– Rammebudsjettet gir SST og AU overordnede føringer. Vi har vært opptatt av at rammebudsjettet må gjenspeile det aktivitetsnivået organisasjonen ønsker og ser frem til en spennende diskusjon om hvordan vi best disponerer midlene for å oppnå de målene vi har satt oss, avlutter Eia Lerøen.

Sentralstyremøtet avholdes i Oslo 26. – 28. februar. Møtet streames på student.no.

Del dette