Du er her: Student.no > Nyheter > Et angrep på en er et angrep på oss alle – bevar gratisprinsippet!

25.11.2013 (oppdatert 08.10.2014)

Et angrep på en er et angrep på oss alle – bevar gratisprinsippet!

Resolusjon vedtatt på NSOs landsstyremøte 2-2013/14 (22. – 24.november 2013)

Det har vært universell enighet på Stortinget over lengre tid om at norsk offentlig utdanning skal være gratis. Likevel foreslår regjeringen å rokke ved dette prinsippet. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet blir det foreslått å utrede skolepenger for studenter som kommer fra utenfor EØS-området, med sikte på innføring høsten 2015. Begrunnelsen er at man har innført dette i våre naboland. De argumenterer også med at de ønsker at studenter skal tiltrekkes av kvalitet og ikke av at det er gratis å studere i Norge. NSO er prinsipielt mot skolepenger i offentlig utdanning, uansett hvem det gjelder, og er derfor sterkt imot det foreslåtte bruddet på gratisprinsippet.

Ved å innføre skolepenger for studenter fra utenfor EØS-området jobber regjeringen direkte mot sine egne mål om økt internasjonalisering. Tall fra Sverige viser et fall på 79% inntak av studenter fra denne gruppen etter innføring av skolepenger. Dette viser at man ekskluderer en stor gruppe med studenter som er ønsket ved institusjonene. Ved å gjennomføre dette tiltaket sørger regjeringen for at Norge med våre høye levekostnader blir det klart dyreste stedet å studere i Norden. Norske grader i naturvitenskap kan fort bli dyrest i verden. Inntektene som kommer av skolepengene (23 millioner i følge Finansdepartementets utregning fra 2012) er forsvinnende små, og vil ha meget liten effekt på utdannings- og forskningskvaliteten i Norge.

NSO mener konsekvensene for studenter fra lavinntektsland gjør forslaget om skolepenger direkte skadelig for kvaliteten på høyere utdanning. Ved å innføre skolepenger ekskluderer man effektivt en gruppe mennesker som ikke har råd til å betale prisen. Norge har en unik mulighet, med vår robuste økonomi og offentlige utdanningssystem, til å bidra til solide fagmiljøer i disse landene. Høyere utdanning er et bidrag til utvikling i verden, og en investering i humankapital med stor potensiell gevinst.

For det norske kunnskapssamfunnet er det en betydelig gevinst av internasjonale studenters deltakelse i undervisning, i dialog med medstudenter og i norsk samfunn og næringsliv under og etter studiene. Et fåtall flinke studenter på stipend vil ikke være nok, vi trenger tredjelandsstudenter ved alle norske institusjoner. Kandidater som har fullført sin utdanning i Norge har en unik innsikt i hvordan det norske samfunnet fungerer, og er på denne måten verdifulle ambassadører for Norge i utlandet. Regjeringens forslag vil være til hinder for nettopp dette.

Innføringen av skolepenger medfører at offentlig utdanning blir en vare som kan kjøpes og selges. Vi mener at utdanning er et gode som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor mye dine foreldre tjener og hvor du kommer fra. Empiri fra land som Nederland, Irland og Storbritannia viser at vår bekymring er berettiget. I disse landene har skolepenger for internasjonale studenter vært det første skrittet mot skolepenger for alle. Det er uakseptabelt at regjeringen vil ta betalt for noe som burde gjøres tilgjengelig for alle.

NSO vil:

  • Ta vare på gratisprinsippet i norsk høyere utdanning.
  • Ikke innføre skolepenger for internasjonale studenter.
Del dette