Du er her: Student.no > Nyheter > Bli med på å forme faget ditt på nasjonalt nivå

27.06.2017

Bli med på å forme faget ditt på nasjonalt nivå

Snart skal NSO oppnevne studentrepresentanter til de nasjonale fagrådene og profesjonsrådene i Universitets- og høgskolerådet for 2017/2018. Et slikt verv gir deg mulighet til å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Frist for å stille er 4. juli.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har stor innflytelse både som samarbeidsorgan og som en felles stemme for universitetene og høyskolene i Norge. UHR har profesjonsråd og nasjonale fagråd som dekker nesten alle utdanninger. Som student er det derfor viktig å bli hørt når UHR mener noe om nettopp din utdanning.

Profesjonsrådene og fagrådene er viktige møteplasser for fagmiljøene til de ulike utdanningene. De består av representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Som studentrepresentant blir du studentenes stemme i utvalget.

Du stiller til valg ved å sende inn et elektronisk kandidatskjema. På bakgrunn av kandidatskjemaet beslutter arbeidsutvalget i NSO hvem som skal være studentenes representanter den kommende perioden. Vervet er ettårig.

Mer informasjon, og lenke til kandidatskjema:

Oppfordre gjerne også andre du kjenner til å stille!

Del dette