Du er her: Student.no > Nyheter > 8. mars – Bli med på feiringen!

07.03.2016 (oppdatert 08.03.2016)

8. mars – Bli med på feiringen!

Den 8. mars vil tusener av mennesker trekke ut i gatene for å markere kvinnedagen. Vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) vil oppfordre Norges studenter til å gjøre det samme. For selv om likestillingen har kommet et godt stykke, er det fortsatt en vei og gå til et likestilt akademia.

Hvert år den 8. mars feires den internasjonale kvinnedagen. Som nasjonal interesseorganisasjon for studenter ønsker vi å oppfordre studentene rundt om i landet til å benytte muligheten til å bli med å feire. Samtidig skal vi benytte muligheten til å fremme utfordringer knyttet til kvinners rettigheter, og å fortsette jobben for et likestilt akademia.

Stortingsmeldingen «Likestilling i praksis: Like muligheter for kvinner og menn» som ble lagt frem høsten 2015, viser at det fortsatt er utfordringer knyttet til likestilling i akademia, både blant studenter og ansatte. Den viser også at de utfordringene i liten grad blir møtt med handling og konkrete tiltak. Det som kunne vært en melding proppet med tiltak for å styrke likestilling mellom menn og kvinner er isteden en fattig konstatering av dagens situasjon.

NSO mener det er skuffende at man ikke aktivt jobber for en bredere rekruttering blant både studenter og ansatte, men at man isteden lener seg tilbake og venter på at de tiltakene som allerede er i gang skal begynne å fungere. Likestilling oppnås ikke gjennom passivitet, men gjennom å angripe utfordringene. Ser man for eksempel på likestillingen mellom menn og kvinner i professorstillinger må vi med dagens utvikling vente helt til 2028 før vi oppnår 40 % kvinner. Det er simpelthen ikke godt nok.

NSO mener et likestilt akademia vil bidra til å skape et likestilt arbeidsliv og samfunn generelt.  Vi etterlyser en nasjonal strategi for lik tilgang som skal sikre mangfold og inkludering i høyere utdanning. En slik strategi må basere seg på kunnskap om hvilke utfordringer vi ser i høyere utdanning i dag, og hvilke faktorer som spiller inn på utdannings- og yrkesvalg. Hva gjør at vi velger som vi gjør, og hvordan kan vi sikre et mangfold i denne prosessen? Dette mener vi det er viktig at man finner ut av, og at man ut ifra det finner frem til de beste tiltakene.

Samtidig må vi også huske på og ikke bare bruke dagen til å markere utfordringene. Vi må også verdsette den jobben som gjøres hver dag, og som har blitt gjort over mange år for å komme dit vi er i dag. Selv om det fortsatt er en vei å gå, er det mye som er gjort riktig på veien. La oss være stolte over jobben som er gjort, og se fremover til å takle de utfordringene vi møter.

Bli med oss på feiringen!

Del dette