Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling – NSOs ekstraordinære landsmøte 2020

06.04.2020 (oppdatert 08.04.2020)

Valgkomiteens innstilling – NSOs ekstraordinære landsmøte 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2020/21, sentralstyre i NSO 2020/21 og kontrollkomiteen 2020/22.


Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg
2020/21

Valgkomiteens innstilling: NSOs sentralstyre 2020/21

Valgkomiteens innstilling: NSOs kontrollkomiteen 2020/22

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 20/21

Leder
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Andreas Trohjell.

Andreas er ambisiøs på vegne av organisasjonen med klare tanker om hvordan han og arbeidsutvalget kan bidra til å løfte NSO i den kommende perioden. Valgkomiteen har gjennom hele prosessen og fra skussmål hos referanser sett at Andreas er hardtarbeidende, reflektert og strukturert.

Andreas har en dedikasjon til NSO sin politikk på tvers av fagfelt. Han er interessert og nysgjerrig i de forskjellige politikkområdene NSO jobber med.  Han stiller krav til sine kolleger og har ambisjoner om at alle medlemmene av arbeidsutvalget skal oppnå gjennomslag individuelt og sammen som et team. Andreas har i tillegg et godt humør og gode personlige egenskaper. Valgkomiteen tror Andreas vil være en god leder innad så vel som utad. Med Andreas Trohjell får organisasjonen en sikker og tydelig leder i tiden fremover.

Nestleder
Valgkomiteen innstiller på Felipe Garcia.

Felipe er inkluderende og har mange tanker om hvordan NSO skal utvikle seg videre. Felipe har stor arbeidskapasitet og utviser god organisatorisk og politisk forståelse. Han er opptatt av å se løsninger og å finne gode prosesser for hvordan organisasjonen og arbeidsutvalget kan jobbe i fremtiden, og gjennom denne ekstraordinære situasjonen. Felipe viser omsorg for sine kolleger og fokuserer på trivsel som en avgjørende faktor for et velfungerende arbeidsutvalg.

Felipe har gjennom sitt år i arbeidsutvalget blitt godt kjent med organisasjonen og hvordan den drives. Disse erfaringene tror valgkomiteen vil komme et nytt arbeidsutvalg til gode. Felipe vil være en kontinuitetsbærer som allerede kjenner store deler av sektoren, rektorene og andre nøkkelpersoner. Dette mener valgkomiteen både Felipe og ny leder vil kunne høste fruktene av i kommende periode.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Annbjørg Pasteur Stø.

Annbjørg har et stort engasjement for rollen som medlem av arbeidsutvalget og den fagspesifikke rollen som fag- og forskningspolitisk ansvarlig. Annbjørg har klare meninger om feltet og hvordan NSO kan være en tydelig stemme nasjonalt og internt i organisasjonen. Annbjørg fremstår for valgkomiteen som fryktløs, selvstendig og med stor arbeidskapasitet. Valgkomiteen tror Annbjørg vil være et friskt pust til fagteamet, med ny giv og nye tanker.

Fag -og læringsmiljø ansvarlig
Valgkomiteen innstiller på Julie Iversen.

Julie har god forståelse av hvordan NSO fungerer. Hun har ambisjoner for hva hun ønsker å oppnå den kommende perioden og hvordan hun kan oppnå dette gjennom politiske prosesser. Julie fremstår som lett å samarbeide med, og har også gode evner til å jobbe selvstendig. Valgkomiteen tror at Julie vil være en god bidragsyter til neste periodes arbeidsutvalg.

Velferds‐ og likestillingsansvarlig
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Jonas Økland

Jonas har satt seg godt inn i rollen som velferds‐ og likestillingsansvarlig og medlem av arbeidsutvalget. Han er tydelig og har gode refleksjoner rundt hvordan NSO må tenke nytt om politikk og kommunikasjon for å skape gjennomslag i et valgår og for å bygge gode relasjoner med politikerne. Jonas har et bredt perspektiv og engasjement for velferdsfeltet, og har gode refleksjoner rundt hvordan NSO kan nå sine mål. Valgkomiteen har tillit til at Jonas vil skjøtte vervet godt både politisk og sosialt.

Internasjonalt ansvarlig
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Joachim Børlie.
Joachim har god forståelse for organisasjonsarbeidet i NSO. Han har satt seg godt inn i rollen som medlem i arbeidsutvalget. Han har fra tidligere erfaringer med det internasjonale arbeidet i NSO og forstår ansvaret dette innebærer. Joachim er fremtidsrettet,  med nye tanker rundt rollen som internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget. Han fremstår tillitsvekkende og med et  godt humør. Valgkomiteen mener Joachim vil kunne bidra til et godt arbeidsmiljø på kontoret, spesielt i hektiske og krevende perioder.

 

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyret 20/21

Anette Arneberg

Anette har imponert valgkomiteen med sterk politisk forståelse og gode målsetninger for organisasjonen. Anette kommer med gode refleksjoner for situasjonen i dag og i fremtiden. Valgkomiteen tror hun kommer til å bidra godt i debatten.

Ola Gimse Estenstad

Ola har lang fartstid innen politisk arbeid og er ikke redd for å ta ansvar for NSO sitt arbeid. Valgkomiteen opplever Ola som en gledesspreder med en god formidlingsevne.

Bjørn Olav Østeby

Bjørn Olav er fremtidsrettet og evner å se organisasjonen på lang sikt. Han reflekterer godt og dagens situasjon og hvordan NSO skal operere i tiden fremover.

Johannes Saastad

Johannes har en sterk evne til å reflektere rundt sentralstyrets rolle i organisasjonen. Han evner å se saker fra flere sider og stiller de gode spørsmålene. Valgkomiteen mener Johannes vil bidra til gode og grundige debatter.

Ragnhild Karlsen Dalslåen

Ragnhild har et bredt interessefelt som vil gagne den politiske debatten. Hun har høye ambisjoner på vegne av sentralstyret, og med sin bakgrunn fra andre verv er valgkomiteen sikre på at hun vil være en styrke i styret.

Felix Volpe

Felix imponerte valgkomiteen med en sterk faglig og politisk kompetanse, og vil med sine visjoner for sentralstyre og NSO bidra godt til organisasjonen. Felix sin varierte bakgrunn vil bidra til gode debatter.

Daniel Hansen Masvik

Daniel viser tydelige og gjennomtenkte refleksjoner rundt samarbeid i organisasjonen og har gode tanker om hvordan man skaper og opprettholder tillit mellom de ulike leddene. Daniel har vist valgkomiteen at han har god økonomisk forståelse, som vil være et positivt bidrag inn i sentralstyret.

Stine Johannesen

Stine har gitt valgkomiteen grundige og spennende refleksjoner om sentralstyret sin rolle i organisasjonen. Hun oppleves som et friskt pust med store ambisjoner og med evnen til å tenke nytt om NSO. Valgkomiteen tror Stine vil være et nyttig tilskudd for organisasjonen det neste året.

Vilde Henningsgård

Vilde har klare ambisjoner for organisasjonen og vil bidra til å løfte frem ulike aspekter i debattene. Valgkomiteen opplever hennes personlige egenskaper som et godt tilskudd til et sunt debattklima i det kommende året.

Emelie Johansen

Emelie utviser gode perspektiver i hvordan organisasjonen skal styres og har et brennende engasjement for studentene. Emelie fremstår som en person som ikke er redd for å si det hun mener, og vi tror hun vil utfordre etablerte meninger i sentralstyret.

Martine Gjerde

Martine har gode refleksjoner rundt sentralstyrets arbeid og tar med nye perspektiver inn i organisasjonen. Valgkomiteen mener hun vil bidra til gode og konstruktive debatter.

Åste Solheim Hagerup

Åste har imponert valgkomiteen med høy kompetanse innen politiske saker og gode tanker om hvordan organisasjonens ulike ledd bør arbeide sammen. Valgkomiteen mener at hun vil bidra til et godt debattklima med hennes sterke fagkunnskaper.

Håkon Heintz

Håkon har en sterk rolleforståelse og en positiv tilnærming til arbeidet en kan vente seg i et sentralstyre. Valgkomiteen opplever at kandidaten bidrar til å skape god stemning og godt debattmiljø.

 

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Kontrollkomiteen 21/22

Jone Trovåg, enstemmig innstilt.

Jone har god kjennskap til og kunnskap om organisasjonen. Jone er flink til å se løsninger, har høy arbeidskapasitet og gjennom sine erfaringer har han en unik innsikt i hvordan de sentrale organene jobber og utøver sitt virke. Jone reflekterer godt rundt hvilken rolle kontrollkomiteen skal ha i organisasjonen og hvordan rollen kan utvikles videre. Valgkomiteen er trygge på at Jone vil være et godt tilskudd til NSOs kontrollkomiteen.

Rune Keisuke Kosaka, enstemmig innstilt.

Keisuke har gjennom flere forskjellige verv i og utenfor NSO opparbeidet seg god kjennskap, kunnskap og innsikt i hvordan organisasjonen og rollen som kontrollkomiteen  fungerer. Keisuke  har fremtidsrettede visjoner for kontrollkomiteen og er tydelig på hvordan han mener kontrollkomiteen kan utvikle seg positivt og bidra i organisasjonen. Keisuke fremstår som en bauta og god støttespiller for arbeidsutvalget, sentralstyret og de resterende medlemmene av kontrollkomiteen. Dette er egenskaper vi tror bli særlig viktige gjennom den ekstraordinære koronasituasjonen

 

Valgkomiteens Innstilling 2020

 

Del dette