Du er her: Student.no > Marte Øien

Marte Øien

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: marte.rendalsvik.oien@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære medstudenter!

“Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv”, skrev Arnulf Øverland i 1937.

Det siste året har vi fått vite at studentene har blitt brukt som en salderingspost i statsbudsjettet for å kunne gjøre en satsing på studiestøtten. Det holder ikke! Igjen har vi fått vite at studenter sin livssituasjon ikke bedrer seg gjennom resultatene i SHoT-undersøkelsen. Lovverket er ikke i nærheten av godt nok til å kunne sikre studenter i studiesituasjonen. Det er på tide å ta i bruk Øverland sine ord igjen, å be politikerne gjøre en reell innsats for å løfte studenter, gjennom bedre velferdstilbud og høyere studiekvalitet.

Motivasjonen og engasjementet mitt for studentpolitikken var allerede stor da jeg stilte i fjor, og steget måned for måned de siste åtte månedene jeg har hatt som nestleder i NSO. Perioden som nestleder har gitt meg en unik innsikt i organisasjonen og politiske prosesser, og det er med stor ydmykhet jeg nå ber landsmøtet om tilliten til å lede NSO videre.

NSO skal være en samlende studentorganisasjon som preger det politiske landskapet og være en viktig premissleverandør. Et slagkraftig NSO er en organisasjon hvor alle ledd i organisasjonen har en reell medvirkningsmulighet. For å få til det, er vi helt avhengig av å ha en solid organisasjon bak oss. Vi må derfor fortsette arbeidet med å skape en enda mer robust organisasjon. Dette er et viktig og nødvendig arbeid for at alle i organisasjonen skal ha en reell medvirkningsmulighet. På den måten kan vi sammen skape et enda mer slagkraftig NSO.

For uten en sterk og velfungerende organisasjon, vil vi ikke ha den troverdigheten vi trenger når vi skal fremme politiske saker for de politiske partiene. Og den troverdigheten trenger vi når vi skal kjempe for en ny levekårsundersøkelse, øke de økonomiske rammene for studentene og sørge for at studenthelse blir et begrep politikerne aldri kommer til å glemme.

Jeg står foran dere i dag, kjære medstudenter, for å be ydmykt om deres tillit til å bygge organisasjonen videre: vi skal være studentenes stemme, talerør og spydspiss – det ansvaret tar jeg på alvor.