Du er her: Student.no > Marius Toresen

Marius Toresen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post:
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Min Bakgrunn Siden 2008 har jeg innehatt i verv i ulike interesseorganisasjoner. Folk som ville bruke sin energi og fritid til organisering, møtevirksomhet og politikk viste seg å være min fremtidige familie. Med både lokale og nasjonale verv i Elevorganisasjonen, styreverv på VGS, arrangements ansvar i både Skeiv Ungdom og Operasjon dagsverk, samt en liten tur innom partipolitikk i ryggen sitter jeg nå på tredje året med verv i komiteer, utvalg og i studentparlamentet på Oslomet. NSO har begynt å vekke de gode gamle følelsene fra da jeg på slutten av forrige tiår vokste opp i organisasjons-Norge og blant annet lærte hvem jeg er. Hva jeg kan bidra med i sentralstyret Av erfaringer jeg vil ta med meg inn i NSO vil jeg nevne evne til refleksjon, saklighet og medmenneskelighet. Jeg går på et studie der evne til selvrefleksjon og å bistå andre i deres tankeprosesser er ansett som grunn pilarer. Evnen til å kunne analysere konstruktive tilbakemeldinger anser jeg som essensiell, samt at jeg alltid vil være med på prosesser der man sammen kan gjøre hverandre gode slik at vi på konstruktive måter kan komme nærmere NSOs mål og visjoner. Gjennom erfaring fra Skikkethet- og klagenemnda, verv i valgkomite, diverse deltakeransvar og mellommenneskelig utdanning har jeg opparbeidet meg en del kunnskap om menneskelige relasjoner jeg vil benytte for å skape et positivt miljø innad i organisasjonen og inneha et studentsyn jeg mener er svært viktig. Siden jeg og er en person med mye humor, energi og glede vil jeg bruke dette til både motivere og inspirere mine medstudenter og skape et godt debatt- og saksbehandlingsklima. I sentralstyret til NSO, kan jeg bidra med variert organisasjonserfaring med faglig bakgrunn, samt bidra med forståelse og erfaring fra ulike typer studieretninger og institusjoner. Til sommeren vil jeg være ferdig med tre år på en yrkesrettet utdanning på offentlig universitet (barnehagelærer utdanningen), og har fra tidligere en bachelor i entreprenørskap og økonomi fra Handelshøyskolen BI, en privat institusjon. Allsidig som jeg gikk jeg og elektrofag på videregående. Mine Kjernesaker Jeg brenner spesielt for studenters læringsmiljø og yrkesrettede utdanninger. Studenter mangler i dag en arbeidsmiljølov som verner oss om den motstand vi ofte møter i samfunnet. Tallene fra SHOT-undersøkelsen viser at enkelte studenter er ensomme og sliter psykisk. I tillegg må institusjonene utbrede planer for hvordan man skal kunne takle den digitale fremtiden. Jeg har en tro på læringsmiljø. Om vi får mer og bedre tilrettelegning, utforminger, inneklima og sosiale arenaer vil flere studenter få en bedre studiehverdag og færre vil falle fra. I NSO ønsker jeg å være en stemme for de studentene jeg føler ikke nødvendigvis har en like naturlig og godt representert plass i de høyere organene i studentpolitikken. Eksempelvis studier med kun bachelor nivå og studier som i større grad er styrt av myndighetene. Jeg mener ta vare på mange av de studierettene man har, for om man mister perspektivet til de som ikke er like motivert for å ta en Mastergrad eller synes det akademiske er vesentlig vanskeligere enn det praktiske kan man miste mange gode fagfolk i fremtiden.