Du er her: Student.no > Marius Frans Linus Hillestad

Marius Frans Linus Hillestad

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: marius@veldigsnill.no
Telefon: 40041627

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg stiller til sentralstyret til norsk studentorganisasjon fordi jeg har et brennende engasjement for studenter og politikk og vil veldig gjerne få jobbe med dette i det kommende året som sentralstyremedlem.

Jeg har drevet med organisasjon og politikk på flere områder helt siden 2009 først gjennom AUF og deretter Arbeiderpartiet. Siden 2015 har jeg vært folkevalgt i hjemkommunen min, og siden 2016 har jeg vært aktiv i studentpolitikken i Oslo og på UiO, både på Institutt for medier og kommunikasjon, Humanistisk fakultet, i Studentparlamentet ved UiO og i Velferdstinget samt en haug med studentforeninger.

Siden juli 2018 har jeg også sittet i arbeidsutvalget til Velferdstinget i Oslo og Akershus som samarbeidsansvarlig hvor store deler av ansvaret mitt har vært oppfølging av representantene i VT og alle de 25 institusjonene/studentdemokratiene tilknyttet SiO.

Som studenttillitsvalgt på flere nivåer inkludert institutt, fakultet, bibliotek, museum, Velferdsting, og på vegne av NSO i Universitet og høyskolerådet har jeg etter hvert opparbeidet meg mye kunnskap om hvordan universitets- og høyskolesektoren fungerer med tanke på både utdanning og forskning, og har også lært mye om hvordan vi som studenter kan utgjøre en forskjell.

I det kommende året tror jeg mye av agendaen i sektoren, og dermed også for NSO sin del, vil handle om Open Access og lovendringer. Hvordan vi som studenter forholder oss til de store vitenskapelige forlagene og deres underliggende tidsskrifter vil trolig endres mye i årene som kommer. Det blir også veldig spennende og se på hvordan man går frem med tanke på eventuelle endringer i UH-loven, Samskipnadsloven, og hvordan man ser på studentmedvirkning og institusjonenes ansvar for læringsmiljø og studentvelferd generelt. Som selverklært nørd på alle disse områdene ønsker jeg å ta med meg den kunnskapen jeg har opparbeidet meg de siste årene inn i dette vervet.

Om jeg får tilliten til å sitte i sentralstyret vil jeg også som man seg hør og bør, i den grad det er mulig, sitte der på vegne av alle og ikke bare UiO, selv om det er der jeg selv studerer til vanlig og den institusjonen jeg kan mest om.