Du er her: Student.no > Marion Kristine Gustavsen

Marion Kristine Gustavsen

Internasjonal komite – Leder

Studiested: HVO – Høgskulen i Volda

E-post: gustavsen.marion@gmail.com
Telefon: 47898384

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Marion Gustavsen jeg er 23 år gammel og studerer PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda.

Dette året har jeg vært med å bidra i NSO sitt Sentralstyret, noe som har vært både givende, lærerikt og morsomt. Året har også gjort meg bevisst på at internasjonalisering er det fagområdet innenfor studentpolitikk som interesserer meg mest.

Derfor har jeg lyst å være leder for internasjonal komité. Jeg vil bruke min kunnskap og interesse for internasjonalisering, samarbeid med utlandet og EU og bedre vilkår for studenter i andre land inn i det viktige arbeidet som er tillagt internasjonal komité. Jeg brenner for at flere skal ta delstudium i utlandet i løpet av både bachelorgrad og mastergrad. For at dette skal skje må det være enklere å reise ut, enn å ikke reise. I tillegg må det komme flere gode avtaler på plass i flere land og for alle studieretninger og økonomiske rammevilkår som bidrar til push-faktor! Jeg ønsker også å lære enda mer om studentsolidaritet og arbeidet som blir gjort for bedre studenters rettigheter i utviklingsland.

Dette semesteret er jeg på utveksling i Europas hovedstad, Brussel, en inspirerende by og et supert sted for å lære om internasjonalt samarbeid og EU. Å være her har gjort meg bevisst på at det er internasjonale relasjoner og utveksling av ideer på tvers av landegrenser, språk og kultur som skaper læring, forståelse og samhold. Nå som situasjonen i Storbritannia er usikker, er det enda viktigere å ta vare på norske studenter som oppholder seg der, og jobbe for at deres studium fortsatt skal være gjeldene når de kommer hjem, og at det fortsatt skal være mulig for norske studenter å studere i England.

Det er også viktig å huske på utenlandske studenter som kommer til Norge. Jeg vil jobbe for at barrierene for å studere i Norge skal brytes ned, og at de som kommer skal få et godt opphold. Jeg har selv vært språkmentor for en gruppe internasjonale studenter ved min institusjon, noe jeg ser på som et viktig tiltak både for inkludering og læring.

Ikke minst tenker jeg at internasjonal komité vil være en fantastisk læringsarena for meg. Å være leder blir en ny utfordring som jeg vil ta på strak arm, da jeg elsker å være ansvarlig for ne gruppe engasjerte mennesker. I komitéen ønsker jeg å bidra som en leder som spiller de andre medlemmene gode. Jeg er flink til å se styrkene til hver enkelt person. I tillegg ser jeg på meg selv som en trygg og ansvarsfull person, som man lett kan komme til om det er noe som er vanskelig eller utfordrende. Jeg er full av motivasjon og interesse for arbeidet som skal gjøres. Jeg er positiv, engasjert, god på å ta initiativ og har masse arbeidsvilje. Jeg gleder meg masse til landsmøtet, og ikke vær redd for å komme bort å ta en prat eller stille meg noen spørsmål. Godt valg!