Du er her: Student.no > Landsmøtet 2019 > Valg på landsmøtet

Valg på landsmøtet

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene i NSO for 2019/2020.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO. Du kan også stille til valg uten at du trenger å være til stede på landsmøtet.

Du stiller til valg ved å fylle ut dette kandidatskjemaet:

Se datoer og frister lenger ned  (Frist for å stille leder, arbeidsutvalget og sentralstyret, for å bli vurdert av valgkomiteen er 9. mars)

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020. For kontrollkomiteen (KK) varer perioden til 30. juni 2021.

Valgkomiteen (VK) leverer på forhånd en anbefaling (innstilling) til landsmøtet for blant annet valg av sentralstyret (SST), arbeidsutvalget (AU) og lederkandidater til komiteene.

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret, kontrollkomiteen, samt lederkandidater til komiteer, blir intervjuet av valgkomiteen. For å bli intervjuet må du stille innen de gitte fristene.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille leder, arbeidsutvalget og sentralstyret, for å bli vurdert av valgkomiteen 9. mars
Kandidater til leder, arbeidsutvalget og sentralstyret får utlevert oppgaver 10. mars kl. 15.00
Frist for innlevering av oppgaver 14. mars kl. 23.59
Skype-intervju med kandidater til sentralstyret 16. – 17. mars
Lederdebatt og Sofaprat med AU-kandidater under formøte 16. mars
Intervjuhelg AU-kandidater 22. – 24. mars
Lederdag 29. mars
Offentliggjøring av valgkomiteen sin innstilling 1. april
Frist for å stille til leder av komiteene, og til kontrollkomiteen og til valgkomiteen, for å bli vurdert av valgkomiteen 4. april
Lederdebatt 5. april
Frist for å trekke kandidatur til leder, medlem av arbeidsutvalget og til sentralstyret 5. april
Frist for å trekke kandidatur til politiske komiteer, kontrollkomiteen og valgkomiteen 6. april