Du er her: Student.no > Landsmøtet 2019 > Saker til landsmøtet

Saker til landsmøtet

Ettersendinger:

Innstillinger fra redaksjonskomiteene:

Last ned sakene samlet, etter kategori, eller hver for seg:

LM9 00 KONSTITUERING – Samlefil
LM9 00.01-19 Godkjenning av innkalling
LM9 00.02-19 Godkjenning av møteledelse
LM9 00.03-19 Godkjenning av forretningsorden
LM9 00.04-19 Godkjenning av saksliste
LM9 00.05-19 Godkjenning av tidsplan
LM9 00.06-19 Godkjenning av fullmaktskomite
LM9 00.07-19 Godkjenning av tellekorps
LM9 00.08-19 Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM9 00.09-19 Godkjenning av tillitsperson
LM9 00.10-19 Godkjenning av delegater
LM9 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER – Samlefil
LM9 01.01-19 Rapport arbeidsutvalget
LM9 01.02-19 Rapporter komiteer
LM9 01.03-19 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2018
LM9 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER – Samlefil
LM9 02.01-19 Regnskap for 2018
LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020
LM9 03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER – Samlefil
LM9 03.01-19 Resolusjoner
LM9 04 VALG – Samlefil
LM9 04.01-19 Valg av arbeidsutvalg
LM9 04.02-19 Valg til kontrollkomiteen
LM9 04.03-19 Valg av valgkomite
LM9 04.04-19 Valg av politiske komiteer
LM9 04.05-19 Valg av sentralstyre
LM9 05 STYRINGSDOKUMENTER – Samlefil
LM9 05.01-19 Vedtekter
LM9 05.02-19 Handlingsplan 2019/2020
LM9 05.03-19 Prinsipprogram
LM9 05.04-19 Velferdspolitisk plattform
LM9 05.05-19 Utdanningspolitisk plattform
LM9 05.06-19 NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur
LM9 06 INNKOMNE SAKER – Samlefil
LM9 06.01-19 Generaldebatt