Du er her: Student.no > Landsmøtet 2019 > Kandidater til valg på landsmøtet 2019 > Tommy Steindal Tobiassen

Tommy Steindal Tobiassen

Internasjonal komite – Leder

Studiested: HVL – Høgskulen på Vestlandet

E-post: tommytob93@gmail.com
Telefon: 40013304

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er 26 år, og stiller til Leder for Internasjonal Komité. Jeg studerer Elkraftingeniør ved Høgskulen på Vestlandet, i Bergen.

Jeg ønsker å bidra til at vi skal forbedre studentmobilitet. Ett utvekslingsopphold bidrar til kulturell, personlig og faglig utvikling. Utvekslingsopphold er en veldig viktig del av det å bli utdannet, og derfor må vi få flere til å velge utveksling. Utenlandsopphold er den mest effektive måten å lære mer om verden rundt oss, og derfor mener jeg at utveksling er en svært viktig del av ett utdanningsløp. Derfor må vi legge mer til rette for utveksling, slik at flere studenter velger å reise ut.

Vi må også jobbe for å forbedre vilkårene for innvekslingsstudenter. Blant annet, bør prosessen for å komme til Norge fra utenfor EØS forenkles. I Norge er det dyrt å bo, og da må vi jobbe for å bryte ned de økonomiske barrierene ved å studere i Norge. Vi må jobbe for at prosessene for D-nummer og ID-nummer går fortere, slik at de som kommer for å studere kan betale for seg nå som vi går over til ett kontantløst samfunn, og at de får mulighet til å opprette en bankkonto slik at de får mulighet til deltidsjobb.

 

Hvilke erfaringer kan jeg stille opp med?

Fra min deltidsstilling på HVL, jobber jeg mye med å få internasjonale studenter til å føle seg velkommen i Norge. Jeg hjelper de også med praktiske ting, og har derfor innblikk i hvordan situasjonen for studenter som kommer på innveksling er. Jeg har også vært på utveksling selv, og vet hva utfordringer jeg og mine medstudenter hadde i utlandet. Jeg er også leder for buddy-programmet på skolen i denne stillingen. Jeg har også erfaring fra studentdemokratiske prosesser gjennom mitt verv som styremedlem i Velferdstinget Vest.

Jeg er med på Landsmøtet som en del av HVL sin delegasjon. Det er bare å ta kontakt hvis dere lurer på noe.