Martine Gjerde

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Leder

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: martine.gjerde@hotmail.com
Telefon: 90503504

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Martine Gjerde, er 26 år og studerer master i Folkehelsevitenskap. Jeg ønsker å fortsette i Velferd – og likestillingspolitisk komite et år til og stiller nå som leder. Min motivasjon for å stille til dette vervet er min interesse for velferd og studentvelferd som har kommet gjennom min sosionomutdanning, ulike verv i studentfrivillighet, Velferdstinget i Oslo og Akershus, i læringsmiljøutvalget på OsloMet og fra jobber i NAV og andre kommunale velferd- og tjenestetilbud.

For meg er forebyggende og helsefremmende faktorer i samfunnet viktig. Det må finnes gode rammer for studenter slik at de ikke blir ensomme, får psykiske utfordringer eller slutter på studiet. Vi trenger arenaer hvor studenter får venner både i og utenom studiet, billige steder å bo, høyere lån og stipend og bedre ordninger i folketrygden for studenter. Studenter er en stadig voksende gruppe i samfunnet, da må velferdstilbudene utvikle seg sammen med oss.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er en svært viktig kartlegging av tingenes tilstand blant studentene i Norge, og gir samtidig et viktig grunnlag for videre forskning på studenthelse. Jeg opptatt av at resultatene fra SHoT aktivt tas i bruk lokalt, slik at tiltakene treffer studentene direkte. Det er viktig at NSO gir studentdemokratiene verktøyene de behøver for å jobbe aktivt opp mot egen ledelse for å bedre studenthelsen.

Studentkultur har vært viktig for meg og det er fra studentfrivilligheten jeg har kommet inn i studentpolitikken. Jeg mener at viktigheten rundt studentkultur stadig blir underkommunisert. Det har potensialet til å gi studenter en meningsfylt fritid, bedre studenters psykiske helse, samt å motvirke ensomhet blant studenter. Mine erfaringer og perspektiver rundt studentkultur og frivillighet tenker jeg dermed vil komme godt til nytte i VLPK.

Jeg mener jeg er riktig person til å lede komiteen det kommende året. Året så langt i VLPK har vært lærerikt og jeg har som nestleder for komiteen fått et godt innblikk i hvilke lederoppgaver som tilhører dette vervet. Dette mener jeg er positivt for resten av komiteen når komiteen skal ta fatt på et nytt år.

Jeg håper på landsmøtets tillit det kommende året – godt valg!