Kine Nossen

Valgkomiteen – Leder

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: nossen.kine@gmail.com
Telefon: 95463479

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg ønsker å be Landsmøtet om tillit til ett år til i valgkomiteen, jeg ønsker å 1) bidra til kontinuitet 2) videreutvikle arbeidet som har blitt gjort i år.

I år har vi innført JJJ-strategien, en strategi som går ut på at det skal være Jovialt, Jordnært og Jippi-stemning å stille til valg – en strategi som høyst sannsynlig har bidratt til kandidatrekorden vi har i år. Dette arbeidet vil jeg videreføre!

Mitt fokus i året som kommer vil være å fortsette arbeidet med JJJ, og samtidig tørre å tenke nytt rundt valg. Jeg vil at vi som organisasjon skal ta diskusjonene om hvordan vi kan senke terskelen ytterligere for å stille til valg. Vi må stille spørsmål rundt når fristen for å stille til ulike verv skal være, hvordan vi informerer om vervene og hva de faktisk innebærer, og vi må stille spørsmål om hvordan vi sikrer en prosessen der alle kandidatene får et godt og rettferdig innstillingsgrunnlag. Men det viktigste for meg er likevel at vi som studentpolitikere blir flinkere til å heie hverandre frem og oppfordre hverandre til å stille –  dette er det som vil gi oss de beste kandidatene, og dette vil jeg stå i bresjen for.

Jeg har i år sittet valgkomiteen, jeg satt i arbeidsutvalget 2017/2018, og i SST før det. Men det er ikke dette som gjør meg mest skikket: Min viktigste erfaring er at jeg har kjent skuffelsen over å ikke bli innstilt eller valgt, og den vanvittige gleden det er å være på den andre siden og bli det. Dette mener jeg er viktige erfaringer å ta med seg inn i komiteens arbeid.

NSO er en fantastisk 9-åring, som jeg er utrolig glad i, men NSO har ikke engang entret puberteten. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, en jobb jeg som ferdig utdannet førskolelærer, definitivt er riktig kvinne for å gjøre.