Annbjørg Pasteur Stø

Fag- og forskningspolitisk komite – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: apsto94@gmail.com
Telefon: 91306063

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg heter Annbjørg Pasteur Stø, 24 år, studerer til vanlig master i historie og sitter nå på heltid i arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU.

For meg er det viktig at studenter skal få ta en aktiv del i forskningen. Vi er fremtidens arbeidskraft og vi skal få være med å skape grunnlaget fremtiden bygger på. Vi skal være med å sette agendaen, og vi skal være godt forberedt til å takle utfordringene arbeidslivet og samfunnet står ovenfor. Dette krever at utdanningsinstitusjonene har høy kvalitet på innholdet i studiene, engasjerer og aktiviserer studentene og ser studentene for den ressursen de er.

Av tidligere relevant erfaring har jeg hatt tillitsverv på institutt, fakultet og sentralt nivå. Jeg sitter for som fagpolitisk ansvarlig og nestleder i Studenttinget ved NTNU. Dette mener jeg har gitt meg en innblikk i flere ledd av en utdanningsinstitusjon og et godt helhetsblikk over UH-sektoren. Selv med tidligere erfaring har jeg også mye å lære, og er både motivert og innstilt på å jobbe for å kunne bidra mest mulig i denne komiteen. Av personlige egenskaper som jeg synes er relevant er evnen til å si fra, tørre å stå på mitt, sammen med forståelsen av at for å nå formålet krever det god laginnsats og godt samarbeid. Som leder i en slik komité mener jeg det viktigste blir å ta et organisatorisk ansvar, og stole på kompetansen og arbeidslysten til medlemmene for å fylle mandatet best mulig.

Håper dere gir meg tilliten til å jobbe masse med fag- og forskningspolitikk det kommende året!