Kai Steffen Østensen

Kontrollkomiteen – Medlem

Studiested: UiA – Universitetet i Agder

E-post: kaisteffen.ostensen@hotmail.com
Telefon: 45414793

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg ønsker å ta gjenvalg etter å ha vært medlem av Kontrollkomiteen i et halvt år. Jeg stiller til komiteen fordi jeg kjenner organisasjonen godt, både politisk og organisatorisk. Jeg har erfaring fra viktige prosesser internt i NSO som både forberedelser og gjennomføring av landsmøter, valgprosess og styring av organisasjonen gjennom en periode i SST. Jeg har også lært mye det siste halvåret som medlem av komiteen, både om andre medlemmer, men også om arbeidets omfang og viktigheten av å være forberedt, imøtekommende og presis i ulike prosesser.

I tillegg sitter jeg med noen tanker om hva som kan forbedres, og jeg tenker derfor at mitt kandidatur kan bidra til å løfte frem gode rutiner, strukturer og rammer for arbeidet KK gjør seg i mellom, men også i møte med ulike organer i organisasjonen.

Av relevant erfaring vil dere se at både folkevalgte organer og tidligere studentlederverv treffer godt med både feltet komiteen orienterer seg i, men også i arbeid som bygger på å tolke tekst og å forstå sammenhenger mellom vedtekter og praktisk politikk. Jeg er forberedt på å forvalte et viktig ansvar på vegne av et system, en organisasjon og medlemmene som er med.

Jeg stiller primært fordi jeg tror jeg kan bidra med perspektiver, nyanser og diskusjon i komiteen. Jeg er en brobygger og mener at gode resultater kommer gjennom åpne samtaler og konklusjoner som helst landes i fellesskap. Jeg har selv ledet kontrollkomiteen til AUF i Agder i vanskelige situasjoner med fokus på valg og økonomi. Med meg i komiteen vil NSO få en som ser viktigheten av et organ som driver kontroll og som bidrar til å følge opp mandat gitt av Landsmøte.

Jeg er innstilt på å gjøre en presis jobb for studentbevegelsen og jeg er motivert til å lese vedtekter, sette meg godt inn i saker og bidra til arbeidsfellesskapet internt i komiteen, men også i møte med sekretariat og andre organer i organisasjonen.