Emil Henningsmoen

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: Emil_Henningsmoen@hotmail.com
Telefon: 99474597

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Emil Henningsmoen og jeg vil bli medlem i valgkomiteen.

Jeg kommer fra en gård nord i Østfold, og bor og studerer 2 åring MA i samfunnsdidaktikk i Trondheim. Som person er jeg sosial og utadvent, dette ønsker jeg bruke for å få valgkomiteen til å fange opp alle innspill.

Erfaringene mine er mange og varierte. De strekker seg fra nasjonalt nivå og helt ned til grasrota over et langt tidsrom. Dette har gjort at jeg har dannet et godt grunnlag for hva som krever av meg som medlem i en valgkomite! Jeg som medlem burde ha gode ferdigheter for å  finne kandidater som enten lurer på om de skal stille til valg, eller som stiller til valg.

Som medlem av NSOs valgkomite er det viktig for meg å gjøre valgkulturen i NSO så god og lav terskelet som mulig.  Det å oppsøke oss i valgkomiteen, enten som kandidat selv, eller å komme med tips, skal bli som å kjøpe kaffe i kantina. Dette vil gjøre at vi i valgkomiteen finner fram til gode kandidater, som på sikt gjør oss i valgkomiteen i stand til å anbefale/innstille den kombinasjonen vi mener er best egnet.

Oppdraget til valgkomiteen er å gjøre vurderinger av kandidater. Dette er en løpende prosess fra oppstarten på høsten til sommeren. Jeg ønsker å bruke mine egne erfaringer fra forskjellige valgprosesser for å gjøre prosessen fram mot en innstilling så behagelig og rettferdig som mulig.

Alle kandidater skal få muligheten til å vise seg fram fra sin beste side i en valgprosess, samtidig som de skal utfordres. Alle er forskjellige og alle kan forskjellige ting. Derfor er det viktig å se hvordan kandidaten arbeider med oppgaver, og hvordan de reflekterer og løser oppgaver. Det er også viktig å se hvordan de jobber med forhåndsgitte oppgaver, men også med mer spontane oppgaver.

Den mest omfattende oppgaven til valgkomiteen vil bli å komme med den beste kombinasjonen til et nytt arbeidsutvalg. Dette vil bli et lappeteppe uten sidestykke. Alle kandidater skal igjennom en omfattende valgprosess for å finne styrker og svakheter. Samtidig skal kandidatene danne det helhetlig team der samarbeid er viktig. Her er det viktig at vi som valgkomite lytter på hverandre og andre, men også kommer med våre egne meninger, uenighet er sunt så lenge den er faglig. Vi i valgkomiteen er også et lag som må spille på lag, alle kan ikke alt.