Nikolai Klæboe

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: nikolaiklaeboe@gmail.com
Telefon: 41320344

Motivasjon for å stille til dette vervet

Min motivasjon til å stille til dette vervet er ønsket om å være med å utvikle NSO videre. Etter flere år med studentpolitisk arbeid har jeg sett viktigheten av at man har gode prosesser i forkant av viktige avgjørelser. Valgene i NSO er noen av de viktigste som gjøres når det kommer til å skape god kultur og et solid fundament for organisasjonen. Derfor har jeg et stort ønske om å kunne være en ressurs i NSOs valgkomité den kommende perioden.

Jeg er 24 år gammel og har i snart fem år bodd i Bergen. Her har jeg fullført en bachelorgrad i Administrasjon og organisasjonsvitenskap og 60 studiepoeng i historie. Siden i sommer har jeg sittet som leder av Studentparlamentet ved UiB, og de siste tre årene har jeg vært aktiv i studentdemokratiet  fra institutt til fakultet til sentralt ved Universitetet. I løpet av min periode i studentdemokratiet har jeg arbeidet tett og mindre tett med mange forskjellige personer og har fått mange inntrykk. Noe av det viktigste jeg har erfart er at det ikke finnes noen fasit på hvilke type som passer best inn i et verv, og hvor viktig det er å legge til rette for at kandidater får vist frem alle sine sider i en valgprosess. En god valgprosess er helt avhengig at at man har en valgkomité som klarer å skaffe seg et helhetlig bilde av alle kandidatene, og å bidra til å skaffe dette bildet er noe jeg vil gjøre i valgkomiteen.

Siden jeg snart har sittet et år som leder av et lokallag vil jeg kunne bidra med helt ferske refleksjoner og tanker rundt det å komme fra et medlemslag og å stille til verv i NSO – dette er tross alt veien inn for veldig mange som stiller til de sentrale vervene. Som medlemslagsleder i snart et år har jeg opparbeidet god kjennskap til NSO i et annet perspektiv enn de som har hatt verv i NSO. Dette er en egenskap som jeg tror vil utfylle medlemmer av valgkomiteen som nylig har hatt verv i NSO, men som ikke har vært i medlemslagene på en stund på en fortreffelig måte.

Ellers så er jeg en person som skaper god stemning og i all hovedsak er et stort glis, men jeg nøler ikke med å legge om til en seriøs tone i situasjoner hvor det er mer passende. Dette er egenskaper som kan bidra til å senke terskelen til å slå av en prat med valgkomiteen, og også bidra til å lette stemningen, selv i samtaler som kan være trykkende. Jeg ønsker at alle som har vært i en samtale med valgkomiteen med meg som medlem skal ha fått svar på alt de lurer på, og forlate samtalen med en god følelse.

Med disse ordene håper jeg på Landsmøtets tillit. Godt valg!