Jone Trovåg

Valgkomiteen – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: jone@student.no
Telefon: 91573967

Motivasjon for å stille til dette vervet

Som leder av NSOs valgkomité ønsker jeg å bidra til å bygge god valgkultur, oppsøke og fremme gode kandidater, og sette sammen best mulig lag i arbeidsutvalget, sentralstyret og komiteene.

Gjennom verv som medlemslagsleder, komitémedlem, sentralstyret og medlem av arbeidsutvalget har jeg opparbeidet innsikt og kompetanse om vervene i organisasjonen og hva en valgkomité bør se etter. Jeg vil legge til grunn egne erfaringer med innstillinger og valg for å gjøre det trygt, forutsigbart og enkelt for kandidatene i innstillingsprosessen.

Som valgkomité er det vår jobb å legge til rette for en god prosess frem mot landsmøte slik at kandidater opplever en rettferdig og behagelig vurderingssituasjon.

Ved vurdering er det viktig at kandidatene får anledning til å vise frem kompetanse gjennom oppgaver og intervju. Vurdering av oppgaver skal legge vekt på kandidaters refleksjon, arbeidsprosess og evner til samhandling fremfor statisk kunnskap som i større grad tilegnes i vervet.

Til innstilling av arbeidsutvalg er valgkomiteens oppgave å vurdere kompetansen og egnetheten til alle kandidater og sette sammen et best mulig lag basert på dette. Om nødvendig skal man ikke være redd for å gi flere anbefalinger, i form av delte innstillinger For å kunne gjøre arbeidet med innstilling på best mulig måte bør komiteen ha flere samtaler med kandidatene over lengre tid der det er tid til refleksjon. Samtidig skal man ikke overvurdere intervju som vurderingsform, skriftlig arbeid pluss referanser skal utgjøre en betydelig del av grunnlaget.

Jeg har ambisjoner om en inkluderende og lyttende valgkomité som diskuterer med organisasjonen hvordan arbeidet best kan gjøres og hva som bør legges vekt på. Ta gjerne kontakt på e-post, telefon eller messenger om det skulle være noe. Godt valg!