Ida Marie Rislaa

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: LDH – Lovisenberg diakonale høgskole

E-post: idamarieenge@gmail.com
Telefon: 46847311

Motivasjon for å stille til dette vervet

Min motivasjon for å stille til dette vervet er å kunne skape en morsom, trygg og forutsigbar kultur, både ved valg og generelt i organisasjonen. Valgkomiteen har en utrolig viktig og sentral rolle igjennom året, og opp mot landsmøte. Jeg håper at jeg får tilliten av landsmøte for å kunne være med i det viktige arbeidet om å innstille og forberede kandidater til valg.

Jeg har det siste året fått sitte i velferd- og likestillingspolitisk komite i NSO, og sitter nå som leder av studentparlamentet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH). Jeg har tidligere også fått sitte i internasjonalt utvalg og nestleder i samme parlament. Ved å sitte i disse posisjonene har jeg fått sett mye av hvordan forskjellige mennesker jobber og hvordan de samarbeider sammen. Jeg tror dette kan være en god erfaring å ta med seg inn i valgkomiteen.

Som person er jeg blid, åpen og positiv. Jeg tror og håper at folk opplever meg som en trygg person å snakke med. Jeg mener at valgkomiteen skal være et motiverende organ for våre medstudenter som skal stille til valg. Som medlem i valgkomiteen vil jeg bruke dette og ta det med videre slik at det skal være lett og lav terskel å ta kontakt med meg og valgkomiteen om man ønsker å stille til valg eller tipse om mulige kandidater.

Jeg har ikke kandidaten med «lengst og bredest» erfaringen innad i NSO, og nettopp derfor bringer jeg et mangfold jeg mener komiteen kan ha stor nytte av.