Emelie Johanne Johansen

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: NORD – Nord universitet

E-post: emeliejoh96@hotmail.com
Telefon: 96519058

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg studerer internasjonale relasjoner og nordområdestudier ved Nord universitet, er 23 år og bosatt i Bodø.

Grunnen til at jeg stiller til fag- og forskningspolitisk komité er fordi jeg higer etter å engasjere meg i større grad i NSO. Jeg har gjennom mine to år på universitetet vært valgt studentrepresentant i Studentparlamentet Nord, vært studentrepresentant i internasjonalt utvalg, læringsmiljøutvalget og utvalg for likestilling, inkludering og mangfold. Jeg har jobbet begge årene som studentambassadør og er vara til universitetsstyret. Med andre ord, bred erfaring i ulike ledd og høy arbeidskapasitet. Av tidligere erfaring har jeg vært politisk engasjert gjennom hele min ungdomstid, som har vært preget av spennende tillitsverv i flere arenaer.

Jeg liker å jobbe med noe som utfordrer meg. FFPK er en spennende komité med rom for store diskusjoner. Det å sikre et akademia som baseres på fremtidens forskning, utviklingsarbeid og empiri – er prekært og absolutt essensielt. Kontinuerlig faglig utvikling og nytenkning er selve basen for det politiske arbeidet knyttet til komiteen, og er et arbeid jeg håper landsmøtet gir meg tillit til å kunne bidra til.